Werken

Werken in loondienst
Werken in loondienst is de basis voor het levensonderhoud van de meeste Nederlanders. Het levensonderhoud NU en het levensonderhoud STRAKS, want in veel gevallen bouw je met je baan ook pensioen op. Veranderingen in je baan, of een verandering van baan is dus zeker van invloed op je inkomen voor nu en later.

Wat levert je baan op?
Je werk levert je een salaris op. Dat wordt doorgaans eens per maand uitbetaald. In veel situaties krijg je ook vakantietoeslag, vaak iets in de orde van 8% van jet jaarsalaris. Dat vakantiegeld wordt door je werkgever opgespaard en eens per jaar krijg je dit uitgekeerd. Bij sommige werkgevers is dat in mei, bij andere in juni. Dan heb je opeens budget beschikbaar voor de zomervakantie. In sommige banen is ook nog eens sprake van een ‘dertiende maand’, een extra uitkering die vaak in de dure decembermaand aan je wordt uitbetaald. Maar dan: stel dat je ziek wordt, of langdurig arbeidsongeschikt of komt te overlijden, wat betekent dit dan voor het financiële plaatje van je huishouden? Of, stel dat het niet zo goed gaat met je bedrijf en je wordt ontslagen? Of, je gaat zelf een tijd minder werken of niet werken, wat betekent dat dan? Er zijn ook veranderingen die spannender of vrolijker zijn dan ontslag of arbeidsongeschiktheid. Zoals bijvoorbeeld werken in het buitenland, of zorg- of ouderschapsverlof. Deze veranderingen zijn ook van invloed op je salaris.

In ieder geval verandert je inkomen dan. En vaak zal dat dat niet méér worden, bijna altijd minder.

De juiste keuzes
Verandert er iets aan je baan? Wissel je van baan of krijg je met ontslag te maken? Dat kan gevolgen hebben voor je inkomen nu én later. Een gecertificeerd financieel planner met het CFP-keurmerk verplaatst zich in jouw situatie en helpt je om de keuzes te maken die bij jouw leven passen.

Zie ook

Verandering van baan
Tijdelijk minder werk
Wonen of werken in het buitenland
Arbeidsongeschikt
Tijdelijk geen werk

Vind een financieel planner