Verandering van baan

Yes, gefeliciteerd! Je gaat met een nieuwe baan beginnen! Dit is vaak een spannende stap. Maar waar moet je aan denken en wat moet en kan je zelf allemaal regelen?

Van baan veranderen: wat zijn de financiële consequenties?
Maar weinig mensen werken nog hun hele leven voor dezelfde werkgever. Een andere baan (bij een andere werkgever) is vaak de beste optie om carrière te maken of om te groeien in salaris. Toch zegt een hoger salaris niet alles. Ook je secundaire arbeidsvoorwaarden hebben veel invloed op je inkomen voor nu én later.

Een andere baan en je pensioen
Van baan veranderen kan een overstap betekenen naar een nieuwe pensioenregeling. Voordat je ‘ja’ zegt tegen je nieuwe baan, kan het verstandig zijn om na te gaan hoe die regeling eruitziet. Krijg je op je oude dag een uitkering voor de rest van je leven? Of spaar je een bedrag bij elkaar waarvan je later zelf een pensioenvoorziening koopt? En heb je straks een pensioen op basis van je eindloon of je middelloon?

Daarnaast sta je voor de keuze om je oude pensioen premievrij te maken of om het bedrag over te dragen aan je nieuwe pensioenuitvoerder. Veel factoren zijn van invloed op wat daarin de beste keuze is.

Arbeidsongeschiktheid in je nieuwe baan?
Ook is het de vraag wat je nieuwe werkgever heeft geregeld als je arbeidsongeschikt raakt. Is er een arbeidsongeschiktheidspensioen opgenomen in je nieuwe contract? En is het risico afgedekt als je gedeeltelijk wordt afgekeurd? Zonder deze dekking loop je de kans om na verloop van tijd in de bijstand terecht te komen.

De juiste keuzes
Een andere baan betekent vaak een andere pensioenregeling. Hoe zit die regeling in elkaar? Wat doe je met je oude pensioen? Een gecertificeerd financieel planner met het CFP-keurmerk verplaatst zich in jouw situatie en helpt je om keuzes te maken die bij jouw leven passen.