Bestuur

Het bestuur vormt de visie voor de stichting en stelt de strategie vast. De leden van het bestuur worden, zoals hiervoor beschreven, mede door de adviesraad benoemd. Alleen natuurlijke personen kunnen bestuurslid zijn, waarvan minimaal een derde van het aantal bestuursleden CFP-gecertificeerd dient te zijn.

De voorzitter van het bestuur wordt, uit het midden van het bestuur, in functie benoemd. Het bestuur vergadert minimaal zeven keer per jaar. De stichting kent een vaste commissie van advies: de remuneratiecommissie, ingesteld door de adviesraad. In de remuneratiecommissie hebben minimaal drie leden zitting, namelijk de voorzitter van de adviesraad en twee leden van de controlecommissie.

Voorzitter

P. (Paul) van der Ploeg

'Berekenjescheiding.nl' - Directeur

Penningmeester

M. (Marjo) van der Bijl CFP®

Kredietspecialist ABN AMRO MeesPierson

Bestuurslid

C. (Conny) Weber CFP®

CVW Holding B.V.

Bestuurslid

P. (Piet) Jonkers

HR Director Corporate Banking - ABN AMRO

Bestuurslid

M. (Martin) Vooijs CFP®

Partner Eenhoorn Financieel Advies

Bestuurslid

Drs. S. (Sebastiaan) Laanen

Directeur Financiële Planning Private Banking Rabobank

Bestuurslid

Mr. Hanneke Kroonenberg CFP®

Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Sluiten