Bestuur

Het bestuur vormt de visie voor de stichting en stelt de strategie vast.

Het bestuur bestaat uit tenminste vijf natuurlijke personen, waarvan minimaal een derde van het aantal CFP-gecertificeerd is. Zij kiest uit haar midden een voorzitter en een penningmeester.

Het bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar, waarvan minimaal twee keer samen met de adviesraad om het beleid te bespreken.

Voorzitter

P.P. (Paul) van der Ploeg CFP®

Berekenjescheiding.nl - Directeur

Penningmeester

W. (Willem) van der Mark MFP CFP®

Directeur KPP Persoonlijke Financiële Planning vof

Bestuurslid

C. (Conny) Weber CFP®

CVW Holding B.V.

Bestuurslid

Drs. S. (Sebastiaan) Laanen

Directeur Financiële Planning Private Banking Rabobank

Bestuurslid

Mr. Hanneke Kroonenberg CFP®

Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot Kempen

Bestuurslid

M. (Marjo) van der Bijl CFP®

Kredietspecialist ABNAMRO MeesPierson

Bestuurslid

C. (Clasien) Ouderdorp

Financieel kennisspecialist ‘senioren en wonen’

Bestuurslid

P. (Peter) Tijssen

Head of Wealth Structuring and Financial Planning ABN Amro MeesPierson