Arbeidsongeschikt

Wanneer ben je arbeidsongeschikt?
Als je langer dan twee jaar ziek bent, ontstaat er een andere situatie voor je. Tot dan toe was je in dienst bij je werkgever  en regelde je werkgever alles. Na die twee jaar verandert dat en krijg je te maken met het UWV.

Een ‘klein beetje’ arbeidsongeschikt: geen uitkering
Niet iedereen krijgt na twee jaar ziekte een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Ben je gedeeltelijk arbeidsongeschikt, maar heb je te maken met een loonverlies van minder dan 35%? Dan kom je niet in aanmerking voor een uitkering. Je blijft in dienst van je werkgever. De overheid verwacht van jou en jouw werkgever dat je samen bepaalt hoe jij je baan invult.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikt: tijdelijke uitkering
Is je loonverlies méér dan 35% maar minder dan 80%? Dan gaat de wet ervan uit dat je arbeidsongeschiktheid tijdelijk is. Jouw uitkering is daarom ook tijdelijk en gericht op zo snel mogelijke werkhervatting.

De hoogte van je uitkering is in de eerste twee maanden 75% van het WIA-maandloon. Daarna daalt de uitkering naar 70% van dit maandloon. Het WIA-maandloon is het gemiddelde loon dat je verdiende in het jaar voordat je arbeidsongeschikt bent geworden. Net als bij de WW-uitkering geldt er een maximumdagloon. Per jaar komt dat neer op ruim € 53.000,-. Omdat deze uitkering te maken heeft met je salaris, heet dit een loongerelateerde uitkering.

De duur van deze loongerelateerde tijdelijke uitkering hangt af van je arbeidsverleden en ligt tussen de 3 en 38 maanden. Elk gewerkt jaar telt als een maand. Ook fictieve jaren – de jaren die je vanaf je 18e had kunnen werken – tellen mee.

Als je dan nog niet (volledig) aan het werk bent, kom je in aanmerking voor een loonaanvullingsuitkering (als je meer dan 50% verdient van wat je zou kunnen verdienen) of een vervolguitkering (als je minder dan 50% verdient van wat je zou kunnen verdienen).

Beide uitkeringen kunnen een aanzienlijke inkomensval met zich meebrengen. De vervolguitkering wordt namelijk berekend als percentage van het minimumloon. In de praktijk betekent dat vaak een uitkering op of onder bijstandsniveau. De loonaanvullingsuitkering duurt maximaal één jaar, maar alleen als je daadwerkelijk meer dan 65% van je oude loon verdient. Lukt je dat niet maar vindt het UWV dat je dat wél kunt, dan wordt deze uitkering na twee maanden stopgezet. Blijf je tussen de 50% en 65% ‘steken’? Dan loopt de loonaanvullingsuitkering tot aan je AOW-leeftijd door.

Volledig arbeidsongeschikt: blijvende uitkering
Pas als je loonverlies 80% of meer bedraagt en er weinig of geen kans is op herstel, word je als duurzaam arbeidsongeschikt beschouwd. Je uitkering is dan permanent tot aan je AOW-leeftijd en bedraagt 75% van je laatstverdiende loon. Over deze uitkering bouw je elke maand 8% vakantietoeslag op. Als je uitkering lager uitvalt dan het sociaal minimum, kun je bij het UWV een toeslag aanvragen.

Bijverzekeren of niet?
Als je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, krijg je altijd te maken met inkomensverlies. Je uitkering is lager dan je laatstverdiende loon en bovendien gebonden aan een maximum. Verdiende je meer, dan krijg je daarover geen uitkering.

Arbeidsongeschiktheid bij ondernemers en zzp’ers
Ben je ondernemer of zzp’er? Dan kun je geen aanspraak maken op een arbeidsongeschiktheidsuitkering via het UWV. . Wel kun je zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Je loopt dus zelf volledig het risico. De vraag is: kun je en wil je dat risico zelf dragen of is het verstandig om een beschermingswal op te werpen?  Deze beschermingswal kan zijn: het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, het deelnemen aan een broodfonds of het opteren voor een vangnettoepassing, waarbij de wettelijke sociale zekerheid van werknemers geldt.

De juiste keuzes
Het risico op arbeidsongeschiktheid is groter dan velen zich realiseren. De manier om met dat risico om te gaan is bovendien voor iedereen verschillend. Een gecertificeerd financieel planner met het CFP-keurmerk verplaatst zich in jouw situatie en helpt om de keuzes te maken die bij jouw leven passen.