Tijdelijk geen werk

Tijdelijk geen werk door een ontslag
Als je wordt ontslagen, dan heeft dat helaas altijd financiële consequenties. Als je niet meteen een nieuwe baan kunt vinden en een periode zonder werk moet overbruggen kun je aanspraak maken op een WW-uitkering. Hoe zit dit in elkaar en waar moet je op letten?

De hoogte en duur van je WW-uitkering
Een WW-uitkering bedraagt de eerste twee maanden na ontslag 75% van je loon. Daarna daalt dit naar 70%.

Let op: je krijgt alleen een uitkering over het maximale dagloon. Als je meer verdient, zakt je inkomen dus nog onder de 75% en daarna 70% van je laatstverdiende loon. Het actuele maandloon en de maximale uitkeringen vindt je bij het UWV. Deze bedragen zijn bruto en zonder vakantiegeld.

Geen ontslagvergoeding, maar transitiebudget
In het nieuwe arbeidsrecht heeft de ontslagvergoeding plaatsgemaakt voor een transitiebudget. Dit budget moet je inzetten voor scholing en arbeidsbemiddeling.

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden kunt je wél gebruik blijven maken van de oude regelingen voor ontslagvergoeding. Deze afspraken maak je in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Ook behoudt je in de meeste gevallen recht op je WW-uitkering. Ga dit wel goed bij je werkgever na voor je de overeenkomst tekent.

Tips bij dreigend ontslag: wat moet je wel en niet doen?
• Als je werkgever laat weten dat hij ontslag voor je aanvraagt, ga dan nooit direct akkoord.
• Neem meteen contact op met je rechtsbijstandsverzekeraar of een jurist.
• Teken nooit een voorstel van je werkgever zonder dit aan een deskundige te hebben voorgelegd.
• Maak altijd schriftelijk bezwaar tegen je ontslag door je werkgever een brief te sturen.
• Laat alles wat wordt besproken schriftelijk vastleggen. Laat indien mogelijk een ander de onderhandelingen voor je voeren.
• Als je zelf de gesprekken voert, laat je dan niet tot discussies verleiden. Probeer je emoties buiten de onderhandelingen te houden.
• Blijf doorwerken, zelfs als je werkgever je vrijstelt van arbeid.

Na ontslag: inschrijven bij UWV
Als je in aanmerking wilt komen voor een WW-uitkering, moet je je inschrijven bij het UWV. Je hebt recht op een uitkering als je in de 36 weken voorafgaand aan je ontslag ten minste 26 weken hebt gewerkt. Is het je eigen schuld dat je werkloos bent geworden? Dan kan het UWV jouw uitkering geheel of gedeeltelijk intrekken.

WW wordt steeds korter
De maximale duur van de WW-uitkering wordt momenteel in stappen afgebouwd. Wel kunnen werkgevers en werknemers in de cao afspraken met elkaar maken over verlenging van deze periode. Wellicht gelden die afspraken ook voor jouw branche of bedrijf.

Als je een WW-uitkering ontvangt, ben je na een halfjaar wel verplicht om beschikbaar werk aan te nemen – ook als het gaat om een baan met een lager salaris dan je gewend was.

Minder opbouw WW-rechten
Daarnaast bouw je sinds 2016 langzamer WW-rechten op. Dat geldt ook als je al langer aan het arbeidsproces deelneemt.

Je bouwt nu alleen voor de eerste tien jaar een maand WW-rechten op per gewerkt jaar. Daarna bouw je alleen nog voor een halve maand rechten op per jaar. De rechten die je tot 2016 hebt opgebouwd, blijven wel bestaan.

Duur van de WW-uitkering
Je krijgt een WW-uitkering van 3 maanden als je aan de wekeneis voldoet. Deze uitkering wordt verlengd als je ook aan de jareneis voldoet.

Wat is de wekeneis? Heb je in de laatste 36 weken vóórdat je werkloos werd, in minstens 26 weken gewerkt? Dan voldoe je aan de wekeneis. Je krijgt een basisuitkering van 3 maanden. Het maakt niet uit hoeveel uur je per week werkte in die 26 weken. Was je in die periode ziek, kreeg je zwangerschaps- en bevallingsverlof of nam je onbetaald verlof op? Of werkte je als zelfstandige? Dan kijkt het UWV verder terug dan de laatste 36 weken, naar een periode waarin je wel minstens 26 weken werkte.

En dan de jareneis. Voldoe je aan de wekeneis én heb je de laatste 5 kalenderjaren voordat je werkloos werd ten minste 4 kalenderjaren gewerkt? En heb je deze jaren voldoende gewerkt om ze mee te mogen tellen voor je arbeidsverleden? Dan voldoe je aan de jareneis en krijg je een verlengde uitkering. Je kunt ook kijken op Mijn UWV. Daar vind je een schatting op basis van je gegevens. Of je kunt de duur zelf berekenen met de rekenhulp: Hoelang duurt mijn WW-uitkering?

Het UWV kijkt dus naar je arbeidsverleden voor de berekening van de duur van je WW-uitkering. En om te beoordelen of je voldoet aan de jareneis. Daarbij tellen soms ook de jaren mee waarin je niet hebt gewerkt. Bijvoorbeeld de jaren waarin je zorgde voor een jong kind of mantelzorg hebt verleend. Voor ieder jaar arbeidsverleden heb je recht op een maand WW. Maar: heb je meer dan 10 jaar arbeidsverleden? Dan geldt vanaf het 11e jaar arbeidsverleden dat je er een halve maand WW-uitkering per jaar arbeidsverleden bij krijgt. De maximale WW-uitkeringsduur is echter beperkt: je krijgt maar maximaal 24 maanden WW.

Andere berekening dagloon als basis voor je uitkering
Een nieuwe berekening van het dagloon waarover je WW-uitkering wordt vastgesteld, kan gevolgen hebben voor de hoogte van je uitkering. Nu tellen alle gewerkte dagen mee bij verschillende werkgevers in het afgelopen jaar, niet alleen je laatste werkgever. Dat kan ongunstig uitvallen als je in een vorige baan minder verdiende.

Ook kan je dagloon lager uitvallen als je niet het hele jaar hebt gewerkt. De berekening gaat namelijk uit van een gemiddeld loon over een heel jaar (261 arbeidsdagen). De nieuwe berekening heeft dus ook gevolgen voor starters en herintreders.

De juiste keuzes
Dreigt er ontslag voor jou? Of ben je al ontslagen? Dan moet je het waarschijnlijk tijdelijk met minder geld doen, zeker nu de WW-uitkering lager is en korter duurt. Een gecertificeerd financieel planner met het CFP-keurmerk verplaatst zich in jouw situatie en helpt je om keuzes te maken die bij jouw leven passen.