Jouw financiële stip op de horizon

Neem nu de tijd om je financiën goed te regelen. Doe dit samen met een gecertificeerd financieel planner.

Vind een financieel planner

Word CFP'er

Verbreed jouw horizon met een CFP
certificering

Word CFP'er

Financieel advies

“ Door een plan te hebben, heb ik weer rust gekregen ”

Veelgestelde vragen

Financiële planning helpt u bij het in kaart brengen van uw financiële situatie en het plannen van uw financiële toekomst. U brengt uw inkomen, uitgaven en vermogen met elkaar in verband en plaatst ze op een tijdlijn. Ook weegt u uw persoonlijke omstandigheden mee: bent u getrouwd, kunt u op termijn misschien een erfenis verwachten, welke rechten bouwt u op binnen de sociale zekerheid? Zo ontstaat een persoonlijk financieel plan.

De financieel planner is uw financiële coach.

Allereerst helpt een financieel planner je de weg te vinden in de complexe, financiële wereld van vandaag.

Een planner geeft overzicht en inzicht in je persoonlijke financiën. In een financieel plan wordt het vermogen en inkomen van nu gekoppeld aan wensen en doelstellingen voor de lange termijn. In de toekomstscenario’s wordt rekening gehouden met mogelijke risico’s en life-events.
Een financieel planner legt ook verbanden tussen verschillende wensen en deelgebieden. Indien nodig schakelt hij voor die deelgebieden een specialist uit z’n netwerk in, bijvoorbeeld een pensioendeskundige, beleggingsexpert, notaris, enzovoort.

Uiteindelijk stelt een financieel planner z’n klant in staat om op financieel terrein de juiste keuzes te maken. De planner monitort daarna continu het verloop van zaken en stelt eventueel tussentijds de uitgangspunten en/of doelstellingen bij: een soort financiële APK.

Een financieel plan is als een routeplanner.

Een financieel plan is de uitkomst van het adviestraject van een financieel planner. Het is niet het eindpunt van je relatie met de financieel planner!
Je financiële routeplanner heeft af en toe een update nodig. Er kunnen zich wijzigingen voordoen, in je persoonlijke situatie maar ook in bijvoorbeeld wetgeving, die maken dat de uitgangspunten en/of doelstellingen tussentijds moeten worden bijgesteld.

Een financieel plan maakt inzichtelijk hoe je financiële situatie er nu uitziet en hoe je doelen financieel mogelijk kunt maken. Naast een overzicht van alle huidige en toekomstige inkomens- en vermogensonderdelen besteedt het plan aandacht aan mogelijke risico’s en life-events. In het plan worden verbanden en soms ook tegenstrijdigheden tussen bepaalde wensen en doelstellingen duidelijk.

Uiteindelijk zie je wat al goed geregeld is en wat aandacht nodig heeft. Het financieel plan stelt je in staat de juiste keuzes te maken. Daarmee heb je grip op je toekomst: inzicht, overzicht en financiële rust.

Als je inzicht en overzicht wilt in je financiële situatie nu en in de toekomst en bepaalde financiële doelen in je leven wilt behalen, dan is de financieel planner bij uitstek de persoon die jou daarbij kan ondersteunen.

Zeker wanneer je je actuele vermogens- en inkomenspositie en/of toekomstige wensen en voorzienbare gebeurtenissen te complex vindt, wanneer je de financiële gevolgen ervan niet meer kunt overzien.

Zie het als een routeplanner: als je financieel niet de weg kwijt wilt raken en zo snel en zo goed mogelijk je bestemming wilt bereiken, kan een planner heel goed van pas komen.

Natuurlijk kost het opstellen van een financieel plan geld. Maar het levert op termijn altijd veel meer op. Het is een investering, die gegarandeerd rendement oplevert.

Op onze website  kun je zoeken naar een gecertificeerd financieel planner bij jou in de buurt.

Hier vind je de circa 3.000 gecertificeerd financieel planners die zijn aangesloten bij de FFP zijn óf eigenaar/partner van een zelfstandig advieskantoor óf werkzaam bij een bank, verzekeraar, vermogensbeheerder, accountantskantoor of financieel advieskantoor.

Een financieel planner die is ingeschreven in het CFP-register herken je aan de titel CFP® achter zijn naam en het CFP-logo dat hij mag voeren.

De FFP is de onafhankelijke beroepsorganisatie van gecertificeerd financieel planners in Nederland die de CFP-titel dragen.

FFP is een Stichting, Stichting Federatie Financieel Planners. Bij de FFP zijn meer dan circa 3.000 (gecertificeerd) financieel planners aangesloten.

  1. FFP borgt de vakbekwaamheid en professionaliteit van de aangesloten financieel planners. Dat gebeurt onder meer door middel van een zwaar examen op HBO+ -niveau en een systeem van permanente educatie.
  2. FFP houdt ook het register met alle CFP’ers bij.
  3. FFP bewaakt naleving van de gedragscode en
  4. voert tuchtrecht voor financieel planners uit.
  5. FFP geeft het beroep van financieel planner meer bekendheid in de markt.
Naar alle vragen