Wonen of werken in het buitenland

Hoe zit het met belasting en sociale zekerheid als je over de grens woont of werkt
Het is een groot avontuur om te wonen of werken in het buitenland – ook financieel. Hoe zit het als je in Nederland woont, maar over de grens werkt? En betaal je ook Nederlandse belasting als je in het buitenland woont?

Waar betaal je inkomstenbelasting?
Als je in Nederland woont maar in het buitenland werkt, dan ben je een binnenlandse belastingplichtige. In Nederland betaal je dan over je gehele wereldinkomen inkomstenbelasting. Door belastingverdragen krijg je wel vrijstelling voor (een groot deel van) de inkomstenbelasting in het buitenland.

Als je in het buitenland woont maar je inkomsten in Nederland verdient, dan ben je buitenlands belastingplichtige. Je betaalt in Nederland alleen inkomstenbelasting over het inkomen dat in direct verband staat met Nederland. Belasting over je vermogen betaal je altijd in het land waar je woont.

En als je in het buitenland woont en toch binnenlands belastingplichtig wilt zijn, bijvoorbeeld voor de hypotheekrenteaftrek, de persoonsgebonden aftrek, het heffingsvrije vermogen en de volledige heffingskorting? Dat kan alleen als je woont in een EU-lidstaat of in Zwitserland, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Bonaire, Sint Eustatius of op Saba. Bovendien moet ten minste 90% van je totale inkomen in Nederland worden belast.

Verder moet je over je niet-Nederlandse inkomen een inkomensverklaring kunnen overleggen van de buitenlandse belastingdienst(en). De fiscus houdt bij het bepalen van je ‘inkomen’ alleen rekening met inkomsten en vermogen uit Nederland. Voldoe je niet aan de eis van 90%, dan ben je automatisch buitenlands belastingplichtig.

Welke sociale verzekeringen zijn voor jou van toepassing?
Voor sociale verzekeringen geldt in Europa een net iets andere vuistregel: je betaalt premie in het land waar je het merendeel van de tijd werkt. Dat betekent dat je wellicht in Nederland inkomstenbelasting betaalt, maar in het buitenland sociale premies afdraagt.

Dat betekent dat je aanspraak maakt op de lokale sociale zekerheid, die vaak anders is geregeld dan in Nederland. Het is daarom raadzaam om goed uit te zoeken welk risico op inkomensverlies je loopt als je in het buitenland ziek wordt of werkloos raakt. Dan kun je je desnoods vooraf bijverzekeren.

Hoe zit het met zorgverzekeringen?
Voor zorgkosten ben je mogelijk juist over verzekerd. Want als je in Nederland werkt maar in het buitenland woont of omgekeerd, ben je dubbel verzekerd voor medische kosten. Iedereen die in Nederland woont of werkt, neemt namelijk verplicht deel aan de basiszorgverzekering. Het kan verstandig zijn om deze dubbele kosten mee te nemen in de salarisonderhandelingen met je toekomstig werkgever.

De juiste keuzes
Als je in het buitenland gaat wonen of werken, krijg je te maken met talloze ingewikkelde internationale wetten en verdragen. Een gecertificeerd financieel planner met het CFP-keurmerk verplaatst zich in jouw situatie en helpt om de keuzes te maken die bij jouw leven passen.