Pensioen

Wat komt er allemaal kijken bij de financiële zorg voor je oude dag?
Aan je pensioen denk je niet elke dag – en waarschijnlijk zelfs niet elke maand. Terwijl je inkomen na je werkzame leven van heel wat facetten afhangt. Daarom is het verstandig om minstens eens per jaar stil te staan bij later.

Pensioentekort en pensioenoverdracht
In ons dossier ‘Pensioen’ hebben we alle aspecten van je financiële oude dag op een rij gezet. Want als het over pensioen gaat, gaat het over inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden, al zou je dat niet zo 1-2-3 bedenken. Het gaat over eventueel pensioentekort, pensioenoverdracht en partnerpensioen.

De basis van je pensioen: AOW
De AOW is het ‘basisinkomen’ van vrijwel elke oudere Nederlander én de basis van elk pensioen. Als je je hele leven in Nederland hebt gewoond, heb je doorgaans een volledige AOW-uitkering vanaf je AOW-leeftijd. Heb je een deel van je leven in het buitenland gewoond of gewerkt, dan kan de uitkering minder bedragen. Daar komt bij dat de leeftijd waarop iemand AOW krijgt jaarlijks wordt bepaald, vijf jaar voorafgaand aan het jaar waarin dat geldt.

Pensioen van de werkgever
Veel Nederlanders hebben een pensioen opgebouwd via hun werkgever. Dat heb jij misschien ook gedaan. Dat pensioen is een aanvulling op de AOW. Beide bedragen samen, pensioen van je werk en AOW, vormen doorgaans je pensioeninkomen. Alleen, het tijdstip waarop beide inkomens ingaan, kan verschillen. AOW kan ingaan op 67 jaar en drie maanden, bijvoorbeeld, het andere pensioen kan ook ingaan bij leeftijd 65. Een aandachtspunt.

Aanvullen met lijfrente?
Eventuele pensioentekorten kun je aanvullen met een lijfrente. Dat is iets wat jezelf doet, los van overheid of werkgever. Via een verzekeringsmaatschappij of een bank sluit je een contract af dat aan het eind van de looptijd een kapitaal heeft opgebouwd. Van dat kapitaal koop je vervolgens een jaarlijkse uitkering als aanvulling op je pensioen. De hamvraag is: hoeveel mag je van de belasting aftrekken als je een storting doet in zo’n contract?

En als je ondernemer bent?
Voor ondernemers wordt niet gezorgd. Als ondernemer moet je zelf je pensioen regelen en ben je aangewezen op de lijfrentemogelijkheid. Misschien heb je uit het verleden nog iets zoals een ‘pensioen eigen beheer’ of een ‘oudedagsvoorziening’ of een ‘FOR’, dan is het extra opletten. Betekent dit dat je daadwerkelijk iets aan je pensioen hebt gedaan of is er eerder sprake van een schuld aan de fiscus? Deskundig advies inwinnen is voor ondernemers daarom geen overbodige luxe.

De juiste keuzes
Pensioen heeft vele facetten, die voor iedereen anders worden ingevuld. Een gecertificeerd financieel planner met het CFP-keurmerk verplaatst zich in jouw situatie en helpt je om de keuzes te maken die bij jouw leven passen.

Zie ook

Ondernemerspensioen
Pensioenrichtleeftijd 68 jaar
AOW
Lijfrente
Geldplan Pensioen

Vind een financieel planner