Pensioenrichtleeftijd 68 jaar

Het Centraal Bureau voor de Statistiek houdt bij hoe oud mensen worden in Nederland. Aan de hand hiervan wordt een levensverwachting uitgerekend. Onze welvaart heeft ertoe geleid dat die levensverwachting is toegenomen in de afgelopen jaren en wellicht nog verder stijgt. Dat heeft gevolgen voor de betaalbaarheid van pensioenen, want als mensen langer pensioen moeten krijgen, simpelweg omdat ze langer leven, is dat duurder. Daarom is de AOW-leeftijd aan het opschuiven en daarom hebben we ook te maken met het opschuiven van pensioenen die via de werkgever worden opgebouwd. De belastingdienst zorgt ervoor dat premie die je voor een pensioenregeling betaalt aftrekbaar is, maar dit kan natuurlijk niet eeuwig. Daarom is er een pensioenrichtleeftijd. Tot 68 jaar is pensioenopbouw via de werkgever fiscaal mogelijk. Dat betekent overigens NIET dat je pas met 68 jaar met pensioen kunt. Veel pensioenregelingen kennen de mogelijkheid om eerder met pensioen te gaan. En ook de werkgever kan het zo hebben geregeld dat je eerder met pensioen gaat dan 68 jaar.

Pensioengat

Er ontstaat mogelijk een gat tussen de pensioenleeftijd volgens de pensioenregeling, 68 jaar, en de ingangsdatum van de AOW. De AOW-ingangsdatum loopt verder op maar is nog lager dan 68 jaar. Als je op je AOW-leeftijd met pensioen zou willen gaan, moet er mogelijk een periode financieel worden overbrugd. Dat is niet alles. Als je bij meer dan één werkgever hebt gewerkt, bestaat de kans dat je verschillende pensioenregelingen hebt en verschillende pensioenpotjes. Die kunnen allemaal verschillende pensioenrichtleeftijden hebben. Pensioenuitvoerders mogen deze samenvoegen tot één pensioenrichtleeftijd maar dat zal lang niet altijd gebeuren. Je kunt dus op deze manier verschillende ‘gaten’ hebben: wel pensioen via de werkgever, maar nog geen AOW, of wel AOW en nog geen pensioen via de werkgever. En als je het pensioen via de werkgever eerder laat ingaan dan de pensioenrichtleeftijd van de betreffende pensioenregeling, krijg je te maken met een lager ouderdomspensioen. Met andere woorden: het is belangrijk de start momenten van de diverse potjes op elkaar aan te laten sluiten EN de hoogte van de pensioenuitkeringen in de gaten te houden.

Een indruk van hoeveel pensioen je  krijgt, kun je vinden op het UPO (Uniform Pensioenoverzicht) dat je jaarlijks krijgt van je pensioenuitvoerder. Een overzicht van pensioen dat is opgebouwd bij de huidige en eerdere werkgevers staat op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar staat ook bij wanneer je recht hebt op dat pensioen, dus daarmee kun je alvast bekijken op welke leeftijd je AOW krijgt en op welke leeftijd je pensioenen via werkgever(s) beginnen en hoe hoog deze zijn. Een gecertificeerd financieel planner met het CFP-keurmerk kan je wegwijs maken.

Zie ook

Pensioentekort
Mijn pensioenoverzicht

Vind een financieel planner