AOW

De basis van onze oudedagsvoorziening staat onder druk
De AOW is de basis van iedere oudedagsvoorziening. Althans, voor bijna iedereen, want je bouwt alleen AOW-rechten op voor elk jaar dat je tussen je 15e en je AOW-gerechtigde  leeftijd in Nederland woont.

Hoe lang kunnen we nog bouwen op de AOW?
De AOW staat de laatste jaren flink onder druk. Door de vergrijzing moeten steeds minder werkenden de AOW opbrengen voor een steeds grotere groep ouderen. Daardoor is de AOW-leeftijd nu in stappen aan het stijgen, van 65 jaar naar 67 jaar. Dat creëert voor velen een AOW-gat.

Wat is de hoogte van je AOW-uitkering?
De hoogte van je uitkering is afhankelijk van het aantal jaren dat je in Nederland woonde. Ook speelt het mee of je alleenstaand bent of een partner hebt.

Zie ook

Hoogte AOW
AOW Leeftijd

Vind een financieel planner