Scheiden en pensioen

Je staat er misschien niet direct bij stil, maar een scheiding heeft ook gevolgen voor jouw pensioensituatie. Naast AOW bouw je waarschijnlijk pensioen op of heb jij of jouw partner een lijfrenteverzekering afgesloten. Maar weet je precies waarop jij en jouw (ex-) partner recht hebben?

Pensioenrechten behoren ook tot het gezamenlijke vermogen en moeten dus worden verdeeld. Dat kan ook betekenen dat jouw pensioenaanspraken worden aangepast, zeker als hierin ook rechten voor een nabestaandenpensioen zijn opgenomen. Het verdelen van de opgebouwde pensioenrechten kan complex zijn. Gedegen advies van een specialist is daarom aan te raden.

Aandachtspunten bij scheiden en pensioen

  • Op welk deel van elkaars pensioen heb je recht? En wil je dit recht wel of niet uitoefenen?
  • Komt de ene ex-partner in aanmerking voor nabestaandenpensioen als de andere overlijdt?
  • Wat is conversie precies?
  • Hoe moet je omgaan met lijfrentes die tot het gezamenlijke huwelijksvermogen behoren?
  • Heeft een echtscheiding invloed op de hoogte van uw AOW?

Hieronder gaan we dieper in op de bovengestelde vragen.

Zie ook

Nabestaandenpensioen na een scheiding
Pensioenrechten na een scheiding
Conversie van het pensioen
Lijfrenteverzekeringen en banksparen
AOW-rechten

Vind een financieel planner