Conversie van het pensioen

Als je bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap hebt, kunnen jij en je partner ook kiezen voor conversie ofwel omzetting. In dat geval wordt een deel van het pensioen van de ene partner omgezet in een eigen pensioen voor de ander, dat vanaf de wettelijke pensioenleeftijd wordt uitgekeerd. Conversie is alleen mogelijk wanneer jullie beiden en jullie pensioenuitvoerder hiervoor toestemming geven.

Conversie is een interessante optie als er sprake is van een aanzienlijk leeftijdsverschil. Je bent namelijk niet meer afhankelijk van de pensioengerechtigde leeftijd van uw (ex-) partner. Conversie kan echter ook nadelig zijn. Als er in de pensioenregeling van de (ex-) partner ook een bijzonder nabestaandenpensioen is opgenomen en hij of zij overlijdt, dan kom je na conversie niet langer in aanmerking voor een uitkering uit het nabestaandenpensioen.