Nabestaandenpensioen na een scheiding

Als uw binnen uw pensioenregeling ook een nabestaandenpensioen opbouwt, kan jouw ex-partner recht hebben op een uitkering als jij komt te overlijden. Dit geldt alleen als het gaat om een zogenaamd bijzonder nabestaandenpensioen. Bij een nabestaandenpensioen op risicobasis is er alleen sprake van een uitkering bij overlijden tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap.

De hoogte van het bijzonder nabestaandenpensioen is afhankelijk van de tijd die het huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft geduurd. Ex-partners hebben recht op dat deel dat is opgebouwd tot aan de scheiding. Dit geldt overigens ook voor het nabestaandenpensioen dat is opgebouwd in de periode voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap, tenzij dit aan een eerdere partner toekomt.