Pensioenrechten na een scheiding

Bij een echtscheiding hebben jij en jouw ex-partner allebei in basis recht op een deel van elkaars tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen. Dit heet pensioenverevening en is sinds 1995 geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Als je ongehuwd samenwoont, is er geen wettelijke basis voor pensioenverevening.

Pensioenverevening is een recht, geen plicht. Daardoor kunt je altijd kiezen voor een alternatieve verdeling of om af te zien van pensioenverevening. Je moet die afspraak wel vastleggen.

Heb je voor 1 mei 1995 huwelijkse voorwaarden laten opstellen waarin staat dat het pensioen niet binnen de huwelijksgemeenschap valt? Dan geldt deze bepaling niet meer vanwege de invoering van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Dat betekent dat jij en je (ex-) partner alsnog recht hebben op een deel van elkaars pensioen. Wil je geen van beide aanspraken maken op dit recht, dan moet je dit vastleggen in een echtscheidingsconvenant.