Scheiden en IB-Ondernemer

Als één van de partners ondernemer voor de inkomstenbelasting is, spelen er bij een scheiding specifieke zaken. Deze kunnen zeer ingrijpend zijn voor zowel de ondernemer als zijn bedrijf. 

De combinatie scheiding en ondernemer is altijd ingewikkeld. Dat begint al met het bepalen van de waarde van het bedrijf en de eventuele verdeling ervan. Een andere belangrijke vraag is in hoeverre de scheiding invloed heeft op de continuïteit van de onderneming.

Aandachtspunten scheiding en IB-ondernemer

  • Ben je in gemeenschap van goederen getrouwd? Dan ben je feitelijk samen eigenaar van het bedrijf. Maar ook al heb je huwelijkse voorwaarden opgesteld, dan nog is de kans groot dat je het bedrijfsvermogen op enige wijze moet verdelen.
  • Het vaststellen van het bedrijfsvermogen is niet altijd eenvoudig. Sommige vermogensonderdelen en schulden staan namelijk niet op de balans.
  • Zet je het bedrijf voort? Of besluit je om de onderneming te verkopen?
  • Bij het berekenen van de hoogte van partneralimentatie moet je uitgaan van de zogenoemde ‘verwachte beschikbare winst’. Maar hoe bepaalt je die precies?
  • Wat moet je doen als je partner in loondienst is bij de onderneming en je niet langer samen in het bedrijf kunt of wilt werken?

Hieronder gaan we dieper in op bovenstaande vragen.

Zie ook

Bedrijfsvermogen IB-ondernemer verdelen of niet?
Bedrijfsvermogen vaststellen niet eenvoudig.
Continuïteit van het bedrijf
Alimentatie en verwachte beschikbare winst
Partner in loondienst: arbeidsovereenkomst beëindigen

Vind een financieel planner