Bedrijfsvermogen vaststellen niet eenvoudig.

Bij het vaststellen van het bedrijfsvermogen geldt de balans van de onderneming als uitgangspunt. Het kan echter zo zijn dat de balans geen volledig beeld geeft. Bijvoorbeeld omdat de ondernemer nog geen belastingaangifte heeft gedaan en daardoor op termijn nog een schuld heeft bij de fiscus. Of omdat er juist meer vermogen is, bijvoorbeeld omdat de waarde van bepaalde bezittingen niet tegen de actuele verkoopwaarde op de balans staat (stille reserves).