Alimentatie en verwachte beschikbare winst

Tot en met 2012 ging de rechter bij het vaststellen van de alimentatie nog uit van het bedrijfsresultaat. Sinds 2013 wordt de hoogte bepaald op basis van de verwachte beschikbare winst. Dit maakt de zaken er niet eenvoudiger op.

De verwachte beschikbare winst is het bedrag dat de ondernemer in de toekomst geacht wordt aan de onderneming te kunnen onttrekken zonder dat de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt. Dit bedrag kan (deels) worden bepaald uitgaande van het bedrijfsresultaat voor het lopende jaar, geschat door middel van de resultaten van de afgelopen jaren.

De reden om uit te gaan van de beschikbare winst is dat naast het bedrijfsresultaat ook kasstromen een rol spelen bij het bepalen van de hoogte van het bedrag dat aan de zaak kan worden onttrokken. Zo gaan bijvoorbeeld afschrijvingen wel ten koste van de winst, maar niet van de liquiditeit. Bij investeringen geldt juist het tegenovergestelde.