Partner in loondienst: arbeidsovereenkomst beëindigen

Staat jouw partner bij de onderneming op de loonlijst en kun of willen jullie niet langer samen in het bedrijf werken? Dan moet je – de waarde van – het arbeidscontract meenemen in de onderhandelingen rond de scheiding. Kom je er samen niet uit, dan kun je de rechter vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De rechter zal dit alleen doen als er aantoonbaar sprake is van een duurzaam verstoorde arbeidsrelatie.