Pensioentekort

Hoe groot is je pensioentekort en wat kun je eraan doen?
Vier op de vijf Nederlanders heeft een pensioentekort. Dat was ten tijde van de kredietcrisis de conclusie van het Verbond van Verzekeraars. Tegenvallende beleggingsresultaten en de lage rente zijn er de oorzaak van dat het vandaag de dag niet veel beter is gesteld met het pensioen van velen. Grote kans dat ook je in zekere mate een pensioentekort hebt.

Heb je een pensioentekort?
Een tekort op je pensioen is natuurlijk relatief: de een neemt eerder genoegen met minder dan de ander. Eigenlijk moet je je daarom de vraag stellen of je met jouw pensioen kunt doen wat je graag wil doen als je bent gestopt met werken. Daarbij kun je het beste uitgaan  van wat je netto wilt besteden.

Het bruto inkomen dat je hebt voordat je de AOW-leeftijd bereikt, wordt anders belast dan daarna: je gaat na je pensioen minder loonheffing betalen, want je hoeft geen sociale premies meer af te dragen Ook lossen de meeste Nederlanders rond hun pensioenleeftijd hun hypotheek af, waardoor hun woonlasten aanzienlijk verminderen. Verder zou je gedeeltelijk van je opgebouwde vermogen kunnen leven.

Het uitgangspunt om het werkelijke tekort te berekenen is om enerzijds uit te rekenen wat je werkelijk netto wilt besteden na pensionering en anderzijds wat je aan bruto inkomen uit AOW en werknemerspensioen aan inkomen hebt opgebouwd. Dat zijn bruto bedragen, die nog moeten worden omgerekend naar netto, maar die geven wel een eerste indicatie.

Als we kijken naar de bruto bedragen van AOW en werknemerspensioen, dan kan het zo zijn dat je niet 100% recht op AOW hebt of dat het pensioen via de werkgever ‘laag’ uitvalt. Waaraan kan dit liggen?

  • je bent van baan veranderd en daarmee ook van pensioenfonds;
  • je hebt tussen je 15e en je wettelijke pensioenleeftijd in het buitenland gewoond;
  • je hebt minder dan 40 jaar gewerkt of niet in alle 40 jaren pensioen opgebouwd;
  • je hebt part-time gewerkt of een tijd niet gewerkt;
  • je bent ondernemer of zzp’er;
  • je wilt eerder stoppen met werken;
  • je bent gescheiden of er heeft een andere grote verandering in je leven plaatsgevonden.

Als je van pensioenfonds wisselt, kan pensioenbreuk – en daarmee een pensioentekort – het gevolg zijn. Gelukkig is pensioenoverdracht nu een stuk eenvoudiger. Ook als je een tijd in het buitenland hebt gewoond, loop je mogelijk een pensioentekort op. Misschien heeft de betreffende werkgever in het buitenland geen pensioenregeling. Ook ten aanzien van het overheidspensioen, de AOW, is het uitkijken: als je niet in Nederland woont of werkt bouw je niet de jaarlijkse 2% AOW op. Woon je 10 jaar in het buitenland en ben je niet verzekerd voor de AOW, dan scheelt dat dus 10 x 2 = 20%. Overigens zijn er verschillende sociale verzekeringsverdragen tussen Nederland en andere landen, waardoor dit effect gecompenseerd kan worden.

Wat kun je doen tegen een pensioentekort?
Zoals gezegd, een pensioentekort is relatief. Een technisch tekort kan voor jou overkomelijk zijn, terwijl een ander echt tekort komt. Dat hangt af van heel veel zaken, zoals het inkomen van je partner en je (gezamenlijke) vermogen.

Maar als je ontdekt dat je echt een tekort hebt, is het zaak dat je tijdig ingrijpt. Nu heb je nog de tijd om te gaan sparen of beleggen en zo te werken aan extra vermogen dat later voor meer inkomen moet gaan zorgen. Deskundig advies kan je verder op weg helpen.