Mijn pensioenoverzicht

Wat zie je op Mijn Pensioenoverzicht en wat niet?
Mijn Pensioenoverzicht is een handige website waarop je snel kan zien hoeveel AOW,  werknemerspensioen en eventueel nabestaandenpensioen of partnerpensioen je hebt opgebouwd. De website is een initiatief van de Stichting Pensioenregister en bundelt de informatie van verschillende pensioenuitvoerders. Bij pensioenbreuk  heb je zo toch al je opgebouwde pensioenrechten op een rij.

De website kwam tot stand na de invoering van de Wet pensioencommunicatie. Deze wet schrijft voor dat pensioeninformatie beter moet aansluiten op de behoeften van jou als pensioendeelnemer. De belangrijkste consequentie daarvan is Pensioen 1-2-3, een richtlijn voor pensioeninformatie die inmiddels verplicht is voor alle pensioenuitvoerders. Pensioen 1-2-3 wil zeggen dat je de informatie in lagen krijgt aangeboden: eerst op hoofdlijnen (1), daarna een toelichting op de hoofdlijnen (2) en tot slot een gedetailleerde toelichting (3).

Toch niet het complete beeld op Mijn Pensioenoverzicht
Jouw inkomen na pensionering berust op drie pijlers: AOW, pensioen en het vermogen dat je zelf hebt opgebouwd. Op Mijn Pensioenoverzicht vindt je alleen de eerste twee terug, dus alleen de AOW en bedrijfspensioen. Niet wat je aan lijfrente hebt opgebouwd of aan beleggingen en spaargeld.

Je ziet daar of je een pensioenregeling (of pensioenregelingen) hebt die gebaseerd is op een uitkeringsovereenkomst of een premieovereenkomst. Een uitkeringsovereenkomst wil zeggen dat je straks elke maand een bedrag krijgt op basis van je gemiddelde loon over de periode dat je in dienst was bij een werkgever in een pensioenregeling (heet ‘middelloon’) of van je laatst verdiende salaris (heet ‘eindloon’, is het duurst voor de werkgever en komt nu nauwelijks meer voor). Als je een premieovereenkomst bent aangegaan, koop je uit de gestorte premies een uitkering. Dan staat de uitkering niet vast, je bouwt dan een kapitaal op, waarmee op pensioendatum een pensioenuitkering wordt gekocht.

Op Mijn Pensioenoverzicht vind je bovendien wat je toekomstige koopkracht is voor de pensioenuitkering(en) die je straks ontvangt. Omdat moeilijk is te voorspellen hoe de inflatie zich ontwikkelt, geeft Mijn Pensioenoverzicht een pessimistisch, neutraal en optimistisch scenario.

Geen lijfrente of banksparen op Mijn Pensioenoverzicht
Alles wat je zelf opzijzet voor de periode na je pensionering, vind je niet terug op Mijn Pensioenoverzicht. Denk aan een lijfrenteverzekering, een spaarrekening of een beleggingsportefeuille.. Hiervan  krijg je afzonderlijke jaaroverzichten.

Ook je overige bezittingen, zoals je huis, spelen een rol in het bepalen van je koopkracht voor later. Dat huis kan eventueel op termijn worden verkocht als aanvulling op je pensioen. In de lastensfeer spelen ook bepaalde zaken: Veel mensen hebben hun hypotheek afgelost voordat ze met pensioen gaan. Dat scheelt uiteraard in de maandlasten. Heb je nog wel hypotheek op je huis, dan val je mogelijk in een lager belastingtarief met de aftrek van je hypotheekrente, of de aftrek stopt helemaal. Netto kan dit betekenen dat je woonlasten zwaarder worden.