Hoogte AOW

De rol van de AOW in jouw totale inkomenssituatie
De hoogte van je AOW-uitkering hangt van diverse zaken af. En dat heeft weer effect op je totale inkomenssituatie na je pensionering.

Wat is de hoogte van een AOW-uitkering?
De AOW-uitkering is een afgeleide van het nettominimumloon. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de inflatie – en dat geldt dus ook voor de AOW-uitkering. Vervolgens hangt het van je thuissituatie af hoeveel je krijgt:

  • alleenstaand: 70% van het nettominimumloon
  • getrouwd of samenwonend: 50% van het nettominimumloon

Bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vind je de precieze bedragen.

Wat is de AOW-franchise?
Iedereen die een pensioen ontvangt, heeft de AOW als basis. Het pensioen via de werkgever is een aanvulling op de AOW. Over een deel van je salaris hoef je geen pensioen op te bouwen, want dat gedeelte neemt de AIOW al voor zijn rekening. Om te voorkomen dat je ‘te veel’ pensioen krijgt, wordt dit gecorrigeerd bij de opbouw van je pensioen bij de werkgever. Dat heet in jargon ‘AOW-franchise’. Daarom is er een AOW-franchise. Dat is het deel van je salaris waarover je geen pensioen hoeft op te bouwen.

Is de AOW-uitkering hoog genoeg voor later?
De één kan wel rondkomen van een AOW-uitkering, voor de ander is die onvoldoende. Een pensioenregeling via de werkgever kan voor aanvullende inkomsten zorgen, maar bijvoorbeeld ook een lijfrente.
Feit blijft wel dat als je nu nog geen AOW-uitkering ontvangt, je die straks niet meer vanaf je 65e zult krijgen. Als je na 1 januari 1955 bent geboren, is het zelfs onduidelijk wanneer dan wel. Voorzorgsmaatregelen zijn daarom verstandig als je je wilt indekken tegen het dreigende inkomensverlies door de opschuivende AOW-leeftijd.