AOW Leeftijd

Wat gebeurt er nu de AOW-leeftijd blijft stijgen?
Sinds 2013 wordt de AOW-leeftijd in stappen verhoogd. In 2018 moest die 66 jaar zijn, in 2021 67 jaar. In 2022 is de laatste stap gezet: 67 jaar en 3 maanden. De levensverwachting bepaalt nu de AOW-leeftijd.

Je geboortedatum Jaar waarin je
AOW krijgt
Leeftijd waarop je
AOW-uitkering ingaat
Na 31 augustus 1953
en voor 1 september 1954
2020 66 + 4 maanden
Na 31 augustus 1954
en voor 1 september 1955
2021 66 + 4 maanden
Na 31 augustus 1955
en voor 1 juni 1956
2022 66 + 7 maanden
Na 31 mei 1956
en voor 1 maart 1957
2023 66 + 10 maanden
Na 28 februari 1957
en voor 1 januari 1958
2024 67
Na 31 december 1957
en voor 1 januari 1959
2025 67
Na 31 december 1958
en voor 1 januari 1960
2026 67
Na 31 december 1959
en voor 1 januari 1961
2027 67
Na 31 december 1960
en voor 1 oktober 1961
2028 67 + 3 maanden

Tabel – Bron: Belastingdienst

Wat zijn de gevolgen voor het pensioen via de werkgever?
De hogere AOW-leeftijd betekent niet alleen langer doorwerken, de  opschuivende grens heeft ook gevolgen voor je andere pensioen. De overheid heeft namelijk enkele fiscale versoberingen doorgevoerd.

Zo is het percentage van je salaris dat je mag inleggen voor je pensioen gedaald: van maximaal 2,25% naar 1,875%. Als je langer dan twee jaar te gaan hebt voor je pensioen, ontvang je door deze maatregel een lager pensioen. Als jouw pensioenopbouw nog maar net is begonnen, kan je pensioenuitkering al gauw zo’n 20% lager uitvallen dan voorheen.

Heb je een inkomen boven € 100.000? Voor het deel boven € 100.000 mag je voortaan alleen via een lijfrente pensioen opbouwen tot het nieuwe maximum van 1,875% van je brutosalaris. Daarvoor zijn twee nieuwe spaarmogelijkheden geïntroduceerd: nettopensioen en nettolijfrente.
Daarnaast is de vrije jaarruimte voor een aanvullend pensioen (bijvoorbeeld via een lijfrente of banksparen) verkleind. De jaarruimte is het bedrag dat je fiscaal gunstig mag sparen als je in een bepaald jaar te weinig pensioen hebt opgebouwd.