Scheiden en pensioen

Scheiden en pensioen: op welk pensioen hebt u recht?

Scheiden heeft een grote financiële impact. Welke aanspraak kunt u maken op elkaars
ouderdomspensioen en partnerpensioen/nabestaandenpensioen?

 

Scheiden en pensioen: hoe zit het met pensioenverevening en nabestaandenpensioen?
Als u gaat scheiden, hebt u recht op een deel van elkaars pensioen. Het gaat daarbij om het
deel dat is opgebouwd in de jaren van uw officiële relatie (huwelijk, geregistreerd
partnerschap of samenlevingscontract). Het is belangrijk om daar rekening mee te houden,
zeker als u na uw scheiding een nieuwe relatie aangaat.

 

Wat is pensioenverevening?
Uw ex-partner heeft recht op de helft van de pensioenaanspraak die u hebt opgebouwd
tijdens het huwelijk, uw geregistreerd partnerschap of de periode dat u hebt samengewoond
met een samenlevingscontract. Dit heet pensioenverevening. Deze verevening geldt ook als
u alleen van tafel en bed bent gescheiden.

 

Is er een andere verdeling mogelijk?
U kunt er wel voor kiezen om een andere verdeling af te spreken. Deze verdeling moet dan
zijn vastgelegd in de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden of
worden opgenomen in het echtscheidingsconvenant.

 

Hoe lang houdt u recht op een deel van elkaars pensioen?
Het pensioen wordt uitgekeerd zolang u en uw ex-partner in leven zijn. Als u overlijdt, stopt
de uitkering aan uw ex-partner, behalve als er een nabestaandenpensioen is. Overlijdt uw
ex-partner? Dan krijgt u weer het volledige pensioen uitgekeerd.

Let op: meld het pensioenfonds van uw ex-partner binnen twee jaar na de uitspraak van de
rechter dat u bent gescheiden. Alleen dan zal het pensioenfonds uw rechtmatige deel van
het pensioen rechtstreeks aan u overmaken. Als u langer dan twee jaar wacht, moet u uw
partnerdeel zelf opeisen bij uw ex-partner.

 

Moet u de AOW ook delen?
Uw ‘basispensioen’, de AOW, hoeft u niet te delen met uw ex-partner. Wel krijgt u als
alleenstaande 70 procent van het AOW-bedrag dat gehuwden ontvangen.

 

Hebt u recht op partnerpensioen?
Bouwt u ook partnerpensioen of nabestaandenpensioen op? Dan hangt het af van de vorm
of uw ex-partner na uw overlijden recht heeft op een uitkering:

  • partnerpensioen op risicobasis: geen recht op uitkering
  • partnerpensioen op opbouwbasis: wél een uitkering, meestal 70% van het
    ouderdomspensioen

De hoogte van de uitkering is verder gerelateerd aan de periode waarin u getrouwd was of
samenwoonde als geregistreerd partners of met een samenlevingscontract.

 

Wat krijgt uw nieuwe partner aan partnerpensioen?
Als u een nieuwe relatie aangaat, krijgt uw nieuwe partner na uw overlijden slechts een deel
van het partnerpensioen.

Wilt u hier een andere vorm aan geven? Dan kunt u over het partnerpensioen op
opbouwbasis afwijkende afspraken laten vastleggen in het echtscheidingsconvenant.

 

De juiste keuzes
Er komt financieel en juridisch veel kijken bij een scheiding. Hoe gaat u om met het pensioen
van u beiden? En welke impact hebben de hoogte van uw alimentatie, de verkoop van het
plan of bijvoorbeeld de studieplannen van uw kinderen daarop? Een gecertificeerd financieel
planner met het FFP-keurmerk verplaatst zich in uw situatie en helpt u om de keuzes te
maken die bij uw leven passen.