Voorwaarden inschrijving in het CFP-register

Als je het CFP-examen tot financial planner, met goed gevolg hebt afgerond, kun je toetreden tot het register en de beroepsorganisatie van de Stichting Federatie Financieel Planners. Je maakt dan deel uit van een internationaal erkend netwerk van gecertificeerde financiële planners die het keurmerk CFP® mogen dragen.

Aan deze inschrijving is een aantal voorwaarden verbonden, die hieronder worden toegelicht.

Inschrijving in het register

 • Nadat je bent geslaagd voor het examen Certified Financial Planner, heb je een e-mail ontvangen met daarin een link naar een online inschrijfformulier, waarmee je kan toetreden tot het CFP-register van Stichting Federatie Financieel Planners en de daarbij behorende beroepsorganisatie.
 • Bij de inschrijving volg je een aantal stappen, waaronder het lezen en accorderen van diverse essentiële documenten, zoals de voorwaarden van inschrijving, statuten, registerreglement, beroeps- en gedragscode, logoreglement en een privacyverklaring (alle documenten vind je onderaan deze pagina).
 • Na digitale ondertekening ben je een overeenkomst met Stichting Federatie Financieel Planners aangegaan, waaraan voorwaarden zijn verbonden.
 • Na toelating tot het register ontvang je als gecertificeerd financieel planner een op jouw naam gesteld CFP-certificaat.

N.B.: Jouw recht tot inschrijving in het CFP-register blijft geldig tot en met 12 maanden vanaf de datum dat je geslaagd bent voor het examen (diplomadatum). Deze termijn vervalt na 12 maanden, inschrijving is dan niet meer mogelijk.

Inschrijfgeld en bijdrage

 • Een van de voorwaarden is de eenmalige betaling van het inschrijfgeld en een jaarlijkse bijdrage voor de beroepsorganisatie, die jouw belangen behartigt en de permanente educatie verzorgt. Voor de bedragen verwijzen wij naar: ffp.nl/word-cfper/certificering/kosten-certificering/
 • Voor zowel het inschrijfgeld als de jaarlijkse bijdrage ontvang je een factuur op het door jouw aangegeven en geregistreerde e-mailadres, zoals vermeld bij jouw factuurgegevens. Houd daarbij ook je spambox in de gaten, want de factuur kan daarin terechtkomen.
 • De jaarlijkse bijdrage aan de Stichting Federatie Financieel Planners is persoonsgebonden.
 • Deze bijdrage wordt voorafgaand aan- en per kalenderjaar geheven en door het bestuur jaarlijks vastgesteld.
 • Als je in de loop van het kalenderjaar toetreedt, wordt de bijdrage berekend naar rato per maand. De datum van toetreding is daarbij bepalend.
 • In de maand december ontvang je een factuur op het door jouw aangegeven en geregistreerde e-mailadres, zoals vermeld bij jouw factuurgegevens. De factuur moet worden betaald binnen de (wettelijke) termijn die op de factuur staat vermeld.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor de (tijdige) betaling van de factuur. Ook als jouw werkgever de factuur betaalt. Via jouw gegevens op MijnCFP.nl kun je aangeven waar de factuur naar toe moet worden gestuurd.
 • Wijzigingen in de factuurgegevens dienen jaarlijks uiterlijk op 15 november in MijnCFP.nl te zijn aangepast.

MijnCFP.nl
MijnCFP.nl is een besloten kennisplatform. Je kunt daar je profiel beheren, de actualiteiten terugvinden en alles vinden over de permanente educatie.

 • Na inschrijving ontvang je automatisch een gebruikersnaam voor MijnCFP.nl. Deze gebruikersnaam vormt, samen met het wachtwoord dat je hebt aangemaakt bij je aanmelding, de inlog voor MijnCFP.nl.
 • Controleer na inschrijving nogmaals je persoonlijke gegevens. Kloppen je gegevens niet of zijn ze onvolledig? Pas ze dan zelf aan.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van je persoonlijk profiel op MijnCFP.nl.
 • In jouw gegevens op MijnCFP.nl kun je aangeven of je zichtbaar en vindbaar wilt zijn voor de consument. Door het actueel houden van jouw gegevens ben je goed vindbaar voor (potentiële) klanten en mis je geen communicatie over actuele onderwerpen.
 • In het openbaar register op de website ffp.nl worden jouw zakelijke gegevens gepubliceerd. Potentiële klanten kunnen jou vinden als ze zoeken op postcode, plaats, naam of specialisme/life event.

Beëindiging certificering/ uitschrijven uit het CFP-register
Uitschrijven bij FFP en het CFP-register kan jaarlijks per 31 december van het lopende kalenderjaar.
De opzegging kun je, met inachtneming van de opzegtermijn van ten minste twee (2) maanden, uiterlijk op 31 oktober van het lopende kalenderjaar, toesturen naar info@ffp.nl,
Je ontvangt dan een bevestiging van je uitschrijving.

Diverse documenten en reglementen
Door het digitaal ondertekenen (aanvinken) van het inschrijfformulier en de bijbehorende documenten die horen bij de inschrijving, leg je vast dat je bekend bent met de inhoud van deze documenten en dat je daarmee akkoord gaat.

Onderstaand wordt een korte samenvatting op de verschillende documenten gegeven. De titel is een link naar het meest recente document welke je kunt downloaden. 

 • Download hier de: Statuten Stichting FFP 
  In de statuten zijn de basisregels van Stichting Federatie Financieel Planners opgenomen, die notarieel zijn vastgelegd.
 • Download hier het: Registerreglement
  Om toe te kunnen treden tot het register zijn in dit reglement de voorwaarden benoemd voor de aanvraag en toelating, maar ook voor de handhaving en beëindiging daarvan.