Scheiden en Kinderen

SCHEIDEN EN DE FINANCIËLE TOEKOMST VAN jouw KINDEREN

Als je kinderen hebt, blijft je ook na de scheiding voor hen verantwoordelijk. Niet alleen als het om zorg gaat, ook financieel. Voor kinderen is een scheiding vrijwel zonder uitzondering een emotionele gebeurtenis omdat het gezin uit elkaar valt. Je wil er dus alles aan doen om ervoor te zorgen dat ze er financieel zo weinig mogelijk van merken.

Heb je minderjarige kinderen, dan ben je meestal wettelijk verplicht om samen een ouderschapsplan op te stellen. In dit plan leg je afspraken vast over onder andere de verzorging en opvoeding van de kinderen. Deze afspraken gelden in principe totdat de kinderen 18 jaar zijn. Desgewenst kun je ook afspraken maken na de leeftijd van 18-jaar.

 

Wat zijn de aandachtspunten van een scheiding en de financiële toekomst van je kinderen

  • Hoe zit dat precies met ouderlijk gezag en aansprakelijkheid?
  • Moet je kinderalimentatie betalen en zo ja, hoeveel?
  • Kom je in aanmerking voor de kinderbijslag en het kindgebonden budget?
  • Waarom moet je het testament aanpassen?
  • Wat gebeurt er met de spaarrekeningen van je kinderen?

Lees hieronder meer over deze vragen.

Zie ook

Ouderlijk gezag en aansprakelijkheid
Kinderbijslag en kindgebonden budget
Erfenis en testament
Beheer van spaarrekeningen

Vind een financieel planner