Kinderbijslag en kindgebonden budget

Er zijn meerdere financiële kindregelingen van de overheid waarvoor je in aanmerking kunt komen. Allereerst is er de kinderbijslag. Deze is niet afhankelijk van de hoogte van het inkomen. De kinderbijslag wordt uitgekeerd aan de ouder bij wie het kind ingeschreven staat.

Afhankelijk van je inkomen kun je daarnaast in aanmerking komen voor het kindgebonden budget. Over de verdeling daarvan moeten jullie samen afspraken maken, het wordt namelijk maar aan één van de ouders uitbetaald. Het kindgebonden budget mag niet in mindering worden gebracht op de kinderalimentatie, maar wordt wel meegerekend bij het bepalen van de draagkracht van de ouder die het ontvangt.