Ouderlijk gezag en aansprakelijkheid

Een moeder heeft altijd het ouderlijk gezag over haar kinderen, voor een vader of duo-moeder geldt dat niet per se. Ouderlijk gezag blijft ook na een scheiding bestaan, tenzij u de rechter expliciet vraagt om het aan slechts één van beiden toe te kennen en uw verzoek wordt gehonoreerd.

Ouderlijk gezag brengt de verplichting mee om de kinderen te verzorgen en op te voeden. Jij en je ex-partner blijven na de scheiding tevens de wettelijke vertegenwoordigers van jullie minderjarige kinderen. Ook zijn jullie beiden wettelijk aansprakelijk voor hen. Tenminste één van de ouders moet het kind daarom verzekeren op de eigen aansprakelijkheidsverzekering. Nog verstandiger is het om het kind op de aansprakelijkheidsverzekering beide ouders te verzekeren als dit mogelijk is.