Nettopensioen en nettolijfrente

Van belang voor iedereen met een inkomen boven € 100.000
Verdien je meer dan € 100.000? Dan mag je sinds een paar jaar niet meer ongehinderd pensioen opbouwen over het deel van je salaris boven € 100.000. Als tegemoetkoming zijn er twee nieuwe pensioenvormen geïntroduceerd: nettopensioen en nettolijfrente. Je werkgever kan deze regelingen aanbieden, maar je hoeft er niet aan mee te doen.

Wat heb je aan nettopensioen en nettolijfrente?
De inleg in deze twee spaarvormen kun je niet van je inkomen voor de belasting aftrekken, maar ze hebben wel een ander pluspunt: zolang het duidelijk is dat je het geld gebruikt voor je oude dag, hoef je er geen vermogensrendementsheffing over te betalen. Dat moet wel als je normaal spaart in box 3.

Wat is het verschil tussen nettopensioen en nettolijfrente?
Het nettopensioen wordt uitgevoerd door pensioenfondsen en verzekeraars, de nettolijfrente wordt aangeboden door verzekeraars en banken. In beide vormen kun je elk jaar maximaal 1,875% van het brutomiddelloon inleggen. De uitkering is belastingvrij.

En als je werkgever meebetaalt?
Ook voor werkgevers is de regeling niet verplicht. Maar als ze hem aanbieden, mogen ze ook een bijdrage leveren aan je pensioen. Die bijdrage moet dan wel naar rato worden uitgekeerd aan de werknemers in dezelfde omstandigheden die niet meedoen aan de regeling. Deze werkgeversbijdrage wordt dan uitbetaald als brutoloon.

Geldt de versobering ook voor je nabestaanden?
Niet alleen je eigen pensioenopbouw kan nog maar tot € 100.000 ongehinderd plaatsvinden, dat geldt ook voor een nabestaandenpensioen. Als je dit nadeel teniet wilt doen, kun je een (aanvullende) overlijdensrisicoverzekering sluiten. Afhankelijk van je leeftijd kan dat wel met een medische keuring gepaard gaan en mogelijk een hogere premie.