Jaarruimte en reserveringsruimte

Hoeveel vrije jaarruimte heb je nog?
De regels voor het benutten van jaarruimte worden versoberd, ondanks het feit dat de overheid burgers stimuleert om voor hun pensioen te sparen. Niet alleen de jaarruimte staat onder druk, maar ook de oudedagsreserve voor ondernemers. De tijd is dus aangebroken om je vrije jaarruimte maximaal in te zetten.

Wat is jaarruimte precies?
Als je een pensioentekort hebt, mag je een bepaald deel van je brutosalaris gebruiken om fiscaalvriendelijk bij te sparen voor je pensioen. Dat deel heet de jaarruimte. Je kunt het bedrag van deze jaarruimte benutten voor een lijfrente of banksparen. Daarbij maakt het niet uit of je deelneemt aan een pensioenregeling of niet.

Hoe mag je de jaarruimte gebruiken?
Je mag de jaarruimte gebruiken tot acht jaar nadat hij is ontstaan. Alle jaarruimte die je niet meteen gebruikt, heet reserveringsruimte. Als je in voorgaande jaren weinig tot niets hebt ingelegd in een pensioenvoorziening, heb je vrijwel zeker veel reserveringsruimte. Je mag de jaarruimte plus reserveringsruimte in één keer inzetten of gespreid over enkele jaren – wat fiscaal voor jou het gunstigste is.

Hoe hoog is jouw jaarruimte?
Jouw jaarruimte komt via een ingewikkelde berekening tot stand. De Belastingdienst biedt daar een rekenhulp voor. Je kunt het ook laten uitrekenen tijdens een financieel adviesgesprek.