Nalatenschap & Testament

Na een overlijden komt er heel veel op je af. Naast de emotionele kant van een overlijden krijg je ook te maken met regels en wetten waar je misschien nog niet van op de hoogte bent.

Wist je bijvoorbeeld dat je binnen acht maanden na overlijden aangifte moet doen van erfbelasting? Je kunt wel uitstel aanvragen, bijvoorbeeld als je het huis wil verkopen en je ziet aankomen dat dat niet binnen die tijd gaat lukken. Dat kan zonder extra regels als je erfbelasting tot een bedrag van €50.000 moet afdragen. Is het bedrag hoger, dan moet je het hypotheekrecht van de woning als onderpand overdragen aan de fiscus.

Hoe heb jij het geregeld?
Als je komt te overlijden, hebben je nabestaanden recht op jouw bezittingen – en schulden. Daarom is het belangrijk om vooraf duidelijkheid te hebben over de manier waarop je jouw erfenis verdeelt onder je erfgenamen. De beste manier om een erfenis te verdelen is door het opstellen van een testament. Maar waaraan moet je allemaal denken voordat je naar de notaris stapt?

Wat gebeurt er zonder testament?
Als je geen testament laat opstellen, is de wettelijke verdeling van jouw nalatenschap van toepassing. Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap met een partner die nog leeft na je overlijden? Dan wordt je nalatenschap verdeeld in een partnerdeel en een kindsdeel of meer kindsdelen. Een kind krijgt dit kindsdeel niet rechtstreeks in handen. In plaats daarvan gaat een kindsdeel in vrijwel alle gevallen naar je partner. Wel krijgt een kind een vordering op de nalatenschap, maar die wordt pas na het overlijden van je partner verrekend.

Hoe lang kun je een wettelijke verdeling alsnog aanpassen?
De wettelijke standaardverdeling is bij de notaris nog tot drie maanden na overlijden aan te passen. Toch is het verstandiger om het al vooraf via een testament te regelen.

Behoort een bedrijf tot jouw erfenis?
Ook als je een bedrijf nalaat, kun je hierover bepalingen in je testament laten opnemen. Voor een bedrijfsoverdracht aan je erfgenamen zijn vaak gunstige voorwaarden mogelijk, maar dan moet je de overdracht en de afspraken daaromheen wel goed plannen.

Kun je mensen uitsluiten?
Het erfrecht maakt het mogelijk om personen uit te sluiten van je nalatenschap. Dat kan zelfs voor erfdelen die weer door vererven. Onterfde kinderen hebben nog wel recht op een zogenaamd legitieme portie. Dat is de helft van het bedrag dat het kind wettelijk zou erven.

Hoe zit het met huwelijkse voorwaarden?
Als je bent getrouwd op huwelijkse voorwaarden, is het nuttig om elke vijf jaar je testament tegen het licht te houden. De wet kan zijn gewijzigd, maar ook je vermogenssituatie. Beide veranderingen kunnen nadelig uitpakken op de verdeling zoals je die in jouw testament hebt vastgelegd.

Heb je vóór 2010 je testament opgesteld?
Als je vóór 2010 jouw testament hebt opgesteld of gewijzigd, dan is er kans dat sommige bepalingen daarin nu ongunstig uitpakken. Een hogere erfbelasting kan bijvoorbeeld het gevolg zijn.

De juiste keuzes
Als je komt te overlijden, verandert er veel in de financiën van je nabestaanden. Het is belangrijk om hier tijdig over na te denken. Door je erfenis nu goed te regelen, kun je voorkomen dat zij er straks misschien financieel bij inschieten of zelfs in de knel raken. Een gecertificeerd financieel planner met het CFP-keurmerk verplaatst zich in jouw situatie en helpt je om de keuzes te maken die bij jou en jouw nabestaanden passen.

Zie ook

Bescherming erfgenamen
Erfbelasting & Eigen Huis

Vind een financieel planner