Erfbelasting & Eigen Huis

Wanneer heft de Belastingdienst erfbelasting over uw eigen huis?
Heb je samen met je partner een eigen huis? En ben je erfgenaam van elkaar, al dan niet in een testament vastgelegd? Als één van jullie komt te overlijden kan de Belastingdienst erfbelasting heffen over een deel van de waarde van jullie huis.

De fiscus kijkt bij het bepalen van de hoogte van de erfbelasting naar het vermogen dat jij van je partner erft. Dat kan geld zijn, maar ook aandelen en obligaties en de waarde van je eigen huis. Een vermogen tot circa € 680.000,- is vrijgesteld als je de langstlevende partner bent. Over alles wat je daarboven aan vermogen erft, betaal je minstens 10% en maximaal 20% erfbelasting.

Wat is de optimale verdeling van vermogen?
Door vooraf het vermogen van jullie beiden optimaal te verdelen, betaal je straks minder erfbelasting. Je kunt bijvoorbeeld in de huwelijkse voorwaarden laten opnemen dat jouw vermogen als gemeenschappelijk moet worden beschouwd. Dan beschouwt de fiscus slechts de helft van het vermogen als het vermogen van je partner.

Een andere mogelijkheid is het vererven van het partnerdeel aan je kinderen. Je betaalt dan wel meer erfbelasting, omdat de vrijstelling van de kinderen aanzienlijk lager is: ruim € 20.000. Daarboven betalen zij maximaal 20% erfbelasting. Het voordeel komt later, doordat zij na het overlijden van de langstlevende partner niet nog eens erfbelasting hoeven te betalen. De waardestijging van het huis komt ook direct ten goede aan de kinderen. Je kunt deze vererving zo regelen dat de rechten van de langstlevende partner niet worden aangetast.

Erfbelasting over de overlijdensrisicoverzekering?
Om een financiële buffer te creëren voor de langstlevende partner, hebben veel partners een overlijdensrisicoverzekering op elkaar afgesloten, al dan niet verbonden aan de hypotheek. Neem dan wel premiesplitsing in de verzekering op, anders betaalt je ook over de uitkering erfbelasting. Als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd, komt de helft van de premie altijd uit het vermogen van de andere partner – en daardoor betaal je ook erfbelasting over de helft van de uitkering.