Faillisement

Wat gebeurt er als je bedrijf failliet gaat?
Dagelijks gaan er bedrijven failliet, al zijn het er in economisch mindere tijden altijd wat meer. Het is niet te hopen dat die van jou daar bij zit. Maar als je niet meer aan jouw verplichtingen kunt voldoen, is een faillissement meestal onvermijdelijk. Hoe vraag je faillissement aan en wat gebeurt er daarna?

Wie kunnen er allemaal failliet gaan?
Niet alleen een bv kan als rechtspersoon failliet gaan. Ook natuurlijke personen in een eenmanszaak, maatschap of vof kunnen failliet worden verklaard.

Wie vraagt er faillissement aan?
Vier partijen kunnen jouw faillissement aanvragen: jijzelf, je schuldeisers, het Openbaar Ministerie en de rechtbank. Deze partijen volgen dan de volgende wegen:

  • als je zelf merkt dat je jouw schulden niet meer kunt afbetalen, kun je bij de rechtbank door het invullen van een formulier faillissement aanvragen. Een advocaat is niet nodig;
  • Jouw schuldeisers moeten een advocaat inschakelen om jouw faillissement aan te vragen bij de rechtbank. Voorwaarde is wel dat er minstens twee schuldeisers zijn, bij wie je minstens één direct opeisbare schuld hebt;
  • het Openbaar Ministerie kan je in het algemeen belang failliet verklaren. Dat is vooral het geval als er veel mensen worden gedupeerd;
  • de rechtbank kan zelf ook een bedrijf failliet verklaren. Dit gebeurt ambtshalve nadat surséance (uitstel) van betaling of schuldsanering via de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) is ingetrokken.

En nadat het faillissement is aangevraagd?
Na de aanvraag verschijn je voor de rechter. Als je zelf het faillissement hebt aangevraagd, moet je schriftelijk aantonen dat je niet meer aan jouw verplichtingen kunt voldoen. Dit bewijs licht je voor de rechtbank mondeling toe.

Als de rechter daarmee akkoord is, stelt deze een curator aan. De curator beheert de failliete boedel en betaalt zo veel mogelijk schulden af. De rechter-commissaris houdt toezicht op de activiteiten van de curator.

Als er anderen zijn die jouw faillissement aanvragen, verschijn je voor de rechtbank om je te verweren – bijvoorbeeld omdat je al betalingsregelingen hebt getroffen. Je kunt een dreigend faillissement ook ombuigen naar een wettelijke schuldsanering. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Verklaart de rechter je toch failliet? Dan heb je acht dagen om daartegen in beroep te gaan. Verlies je dit hoger beroep, dan wordt er alsnog een curator aangesteld die onder toezicht van de rechter-commissaris jouw boedel beheert en schulden zo veel mogelijk aflost.

Wat gebeurt er als je failliet bent?
Bij een faillissement wordt er beslag gelegd op het hele vermogen. In een bv, nv, coöperatie, vereniging of stichting is dat in principe het bedrijfsvermogen, tenzij je onbehoorlijk bestuur kan worden verweten. In dat geval loop je als bestuurder het risico dat ook jouw privévermogen wordt aangesproken. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als je op persoonlijke titel hebt getekend voor een lening.

Bij een natuurlijke rechtspersoon wordt het privévermogen sowieso gebruikt om schulden af te lossen. Als zzp’er of ondernemer in een maatschap of vof kun je dus ook privé failliet gaan. Dat is eveneens het geval als je (niet-actief) participeert in een commanditaire vennootschap.