Crowdfunding

Zoek je een alternatief voor krediet via de bank of een investeerder?
Een fantastisch idee, maar geen geld om het verder uit te werken. Dat overkomt vele jonge ondernemers. Maar stel dat je er niet in slaagt om een investeerder te overtuigen en de bank wil je geen lening verstrekken. Dan behoort het nog altijd tot de mogelijkheden om je plannen te bekostigen met hulp van crowdfunding.

Wat is crowdfunding precies?
Crowdfunding heeft de afgelopen jaren flink aan populariteit gewonnen, mede dankzij de laagdrempeligheid van deze kredietvorm. Het idee is dan ook simpel: jij vertelt (op internet) wat je van plan bent en probeert zo veel mogelijk mensen achter jouw plannen te krijgen. De beste plek daarvoor is een crowdfunding-platform. Daarvan zijn er inmiddels vele, zowel nationaal als internationaal.

De volgende stap is net zo simpel: je vermeldt op zo’n platform het totale bedrag dat je nodig hebt en wanneer je uiterlijk over het geld wilt beschikken. Iedereen die je hebt overtuigd, kan vervolgens naar eigen inzicht bijdragen. Mensen kunnen je het geld lenen, maar ook schenken. Zij kunnen je ook sponsoren: dan lever jij voor het gedoneerde geld een tegenprestatie. En net als investeringsmaatschappijen kun je écht enthousiaste mensen als aandeelhouder laten participeren in jouw onderneming. Je krijgt het geld overigens pas als het gevraagde bedrag is gehaald. Zo niet, dan krijgt iedereen zijn geld terug.

Werkt crowdfunding dan?
Zo’n simpel concept kan toch niet werken? Toch wel. Neem de bekende online-krant ‘De Correspondent’: één oproep in De Wereld Draait Door was genoeg om in enkele dagen het startbedrag bij elkaar te krijgen. Uiteindelijk kreeg initiatiefnemer Rob Wijnberg veel meer. Dat gold ook voor diverse culturele projecten. Zo haalde filmmaker Eddy Terstall voor een korte film zes keer zijn gewenste budget op.

Deze voorbeelden laten zien dat bij crowdfunding maatschappelijke betrokkenheid vaak een grotere motivatie is dan de pure kans om rendement te behalen. Een goede communicatiecampagne is daarom het halve werk als je sympathie voor jouw project wilt kweken.

Hoe kweek je enthousiasme voor je plannen?
De eenvoudigste start van elk crowdfunding-initiatief is door familieleden en vrienden voor jouw plannen te enthousiasmeren. Zij kunnen vervolgens als ambassadeurs fungeren en zo je bereik vergroten, ook buiten een crowdfunding-platform op internet. Daarnaast kun je social media als Facebook en Twitter inzetten als ‘buitenboordmotor’ om mensen naar jouw pagina op het crowdfunding-platform te leiden.