Bedrijfsvorm

Welke rechtsvorm kies je voor je eigen bedrijf?
Voordat je met jouw eigen bedrijf begint, sta je voor een belangrijke vraag: welke rechtsvorm kies je voor jouw onderneming? Een bv of vof? Of toch gewoon als eenmanszaak beginnen?

Uit welke vormen kun je kiezen?
Er zijn drie hoofdvormen voor de manier waarop je jouw onderneming in een rechtsvorm giet: een besloten vennootschap (bv), een vennootschap onder firma (vof) en een eenmanszaak. Je kiest voor een bv of vof als je met één of meer compagnons een bedrijf begint. Als je alleen gaat ondernemen, kun je het bij een eenmanszaak laten, zoals de meeste zzp’ers doen. Maar ook in je eentje kun je een bv beginnen.

Wat zijn de verschillen tussen een bv en een vof/eenmanszaak?
Of je alleen of met anderen gaat ondernemen, is niet de enige kwestie die bepalend is in de keuze voor een bedrijfsvorm. Zo zijn er grote juridische en fiscale verschillen tussen een bv enerzijds en een vof of eenmanszaak anderzijds.

Met een bv richt je een eigen rechtspersoon op. Jouw persoonlijke financiële aansprakelijkheid is dan beperkt. Pas als onbehoorlijk bestuur kan worden aangetoond, kun je privé aansprakelijk worden gesteld voor een faillissement.

Met een vof of eenmanszaak kun je als ondernemer altijd persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor eventuele bedrijfsverliezen.

In een bv ken je jezelf als directeur-grootaandeelhouder een salaris toe. Over dit salaris betaal je inkomstenbelasting. Daarnaast kan een bv uit de winst dividend uitkeren. Over de winst van de onderneming heft de fiscus 20% of 25% vennootschapsbelasting – in veruit de meeste gevallen lager dan het hoogste tarief voor de inkomstenbelasting.

In een vof of eenmanszaak wordt jouw winst uit onderneming rechtstreeks als inkomen in box 1 belast. Wel kun je gebruikmaken van diverse regelingen, zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en meewerkaftrek. Jouw winst voor belasting is dan lager dan jouw nettowinst.

Wanneer is een bv gunstiger?
Puur fiscaal gezien is een bv pas voordeliger als je elk jaar meer dan tussen € 100.000 tot € 150.000 winst boekt. Toch kan ook bij een lagere winst de beperkte aansprakelijkheid voor de bestuurders de doorslag geven voor een bv, zeker in een onderneming waarin de financiële risico’s groot zijn.

Ook kan op een gegeven moment de behoefte ontstaan om een holdingmaatschappij op te richten. Of wellicht wil je onroerend goed in een aparte juridische entiteit onderbrengen.

Waarom toch een vof of eenmanszaak?
Als je de enige werknemer in een bv bent, is het maar de vraag of een bv altijd de beste bescherming is van jouw rechtspositie. Soms kan een beroepsaansprakelijkheidsverzekering een betere oplossing zijn. Die kun je altijd afsluiten, of je nu werkt in een bv, vof of eenmanszaak.

Als je geen grote financiële risico’s loopt, ligt een start als eenmanszaak het meest voor de hand. Pas als jouw bedrijf groeit en de bedrijfsvoering ingewikkelder wordt, kan het tijd worden om de overstap te maken naar een vof (als je het niet meer alleen aankunt) of een bv (als de financiële risico’s of de winst te groot worden).

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Sluiten