Bedrijf starten

Hoe goed ben je voorbereid op je eigen bedrijf?
Het aantal inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Steeds meer Nederlanders beginnen een eigen bedrijf. De flexibilisering van de arbeidsmarkt is een van de redenen – veel oud-werknemers moesten bijna wel – maar los daarvan lijkt de ondernemingszin in Nederland flink te zijn toegenomen.

Wil jij ook een eigen bedrijf starten? Vergeet dan niet dat een goede voorbereiding het halve werk is.

Heb je een ondernemingsplan?
Een goedlopend bedrijf draait om meer dan een goed idee. Om dat idee bouw je namelijk een plan. In dit ‘ondernemingsplan’ beschrijf je alle facetten van jouw idee en jouw bedrijfsvoering – niet alleen wát je gaat doen, maar vooral hóe. Hoe ziet de markt en de concurrentie eruit? Welke bedrijfsvorm kies je? Heb je financiering nodig en zo ja, in welke vorm?
Uit die antwoorden vloeien weer nieuwe vragen voort. Heb je een pand nodig of kun je vanuit huis werken? Zijn er vergunningen noodzakelijk? Ga je personeel aannemen? Heb je iemand voor de administratie? En last but not least: welk inkomen denk je voor jezelf aan jouw bedrijf te kunnen onttrekken?

Hoe kom je aan geld om te starten en intussen te leven?
In een iets aantrekkende economie zal een eigen bedrijf starten wellicht iets eenvoudiger zijn dan in crisisjaren. Toch heb je met vele concurrenten te maken: het aantal nieuwe inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel was nog nooit zo hoog. Dat maakt het wellicht lastig om zakelijk krediet te krijgen. Crowdfunding kan dan een alternatief zijn. Ook zijn er diverse subsidieregelingen van de overheid. En wellicht kun je gebruikmaken van jouw spaargeld en beleggingen of de overwaarde op je huis.

Als jouw onderneming niet meteen (voldoende) winst maakt, is het daarnaast de vraag hoe je intussen in je inkomen voorziet. Voor startende ondernemers die een inkomen onder bijstandsniveau uit hun bedrijf halen, is het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ) in het leven geroepen. Deze regeling is onder voorwaarden drie jaar voor jou beschikbaar. Een andere mogelijkheid is om via de sociale dienst van jouw gemeente een lening af te sluiten. Deze bedraagt maximaal ruim € 45.670 (2023).

Van welke fiscale stimuleringsregelingen kun je gebruikmaken?
De financiële kant van jouw onderneming kan niet zonder de fiscale aspecten. Voor jou als startende ondernemer zijn er diverse regelingen waarvan je kunt profiteren, zoals de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek. Daardoor betaal je minder belasting dan wanneer je een werknemer in loondienst bent. Als jouw partner in het bedrijf meewerkt, kan die ook nog in aanmerking komen voor de meewerkaftrek.