Accountant en Financieel Planner

Kunnen een Accountant en Financieel Planner een goed team vormen?
Veel ondernemers nemen voor (een groot deel van) hun financiële zaken een accountant in de arm. Logisch, want lang niet iedereen met een eigen bedrijf leeft voor de cijfertjes. Tegelijk neemt het financieel bewustzijn onder ondernemers toe – en daarom nemen zij steeds vaker ook een financieel planner in de hand. Zou dat voor jou ook een idee zijn?

Hoe vullen een Accountant en Financieel Planner elkaar aan?
De keuze om naast de accountant de hulp in te roepen van een financieel planner is heel begrijpelijk: het zijn allebei hooggeschoolde vakmensen en hun kennis en vaardigheden sluiten ook nog eens precies op elkaar aan. Want ook al zijn ze allebei financieel specialist, ze kijken elk met een andere blik naar dezelfde materie.

Wat is de blik van de Accountant?
Velen zullen bij een accountant als eerste denken aan de boekhouding. In zekere zin is dat terecht, want een accountant heeft primair een controlerende functie vanuit de financieel-administratieve hoek. Toch heeft een accountant een breder werkveld: hij is bijvoorbeeld ook adviseur op het vlak van bedrijfsstrategie en budgettering.

Bij een accountant kun je doorgaans voor de volgende zaken terecht:

 • (controle van de) boekhouding
 • jaarrekening
 • belastingaangiften en het duiden van de consequenties van belastingwetgeving op jouw onderneming
 • advies over jouw bedrijfsstructuur en de rechtsvorm van jouw onderneming.

Wat is de blik van de Financieel Planner?
Een financieel planner kijkt naar jouw financiën met de bril van vermogen en inkomen, nu en in je latere leven, zowel privé als in je hoedanigheid van ondernemer. Want een financieel planner ziet jouw bedrijf vooral als deel van jouw leven: jouw bedrijf is niet alleen jouw geesteskind en jouw passie, het moet ook voor jouw inkomen zorgen en je oude dag veiligstellen. Als sparringpartner legt de financieel planner jou dus steeds overwegingen voor die niet alleen jouw bedrijf, maar ook jouw persoonlijk kunnen raken.

De financieel planner neemt als basis voor zijn werk de belangrijke gebeurtenissen in jouw leven – van trouwen en kinderen krijgen tot met pensioen gaan. Het resultaat van die onderzoekende blik is een integraal financieel plan voor de toekomst.

Bij een financieel planner kun je terecht voor:

 • bepalen van jouw financiële doelen en ontdekken hoe je die het beste bereikt
 • inkomensplanning, voor nu en voor jouw oude dag
 • vermogensopbouw en vermogensbewaking
 • ondernemingsplanning en bedrijfsovername
 • duiden van belangrijke gebeurtenissen in jouw leven
 • budgettering
 • estate planning
 • beleggen en portefeuilleopbouw.

Kunnen jouw Accountant en een Financieel Planner samenwerken?
De accountant en financieel planner zijn allebei financiële vakmensen en spreken om die reden elkaars taal. Voor een optimale afstemming van jouw zakelijke én persoonlijke financiën kunnen zij juist een goed team vormen.