Kosten van een kind

Hoeveel moet je opzij leggen voor de zorg voor je kinderen?
Als (aanstaande) ouder denk je er waarschijnlijk niet meteen aan, maar aan de zorg voor een kind zijn kosten verbonden. Geen kind is natuurlijk hetzelfde en je hebt misschien een ander bedrag te besteden dan andere ouders. Maar toch is het handig als je weet hoeveel je ongeveer opzij moet leggen voor de zorg voor je kind.

Wat kost een kind gemiddeld?
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek kost je eerste kind ongeveer 17% van het netto-inkomen van je huishouden. Aan twee kinderen besteed je daar gemiddeld 26% van, bij drie kinderen 33%. Alle kosten zijn in deze percentages meegenomen, van het huis tot de hogere energierekening. Volgens het Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting wordt een kind niet ‘goedkoper’ of ‘duurder’ naarmate je meer verdient; we besteden allemaal ongeveer hetzelfde percentage van ons inkomen aan onze kinderen.

Uitgaand van een gemiddeld inkomen betekent dat dat een kind al gauw € 80.000 kost tot hij of zij 18 wordt. De fase tot de basisschool (0-12 jaar) kost volgens het Nibud ruim € 50.000. In de jaren van de middelbare school (12-18 jaar) komt daar een kleine € 30.000 bij. De kosten beginnen voor geboorte al met de inrichting van de babykamer en het kopen van de babyspullen. Alleen al aan luiers gaat zo’n € 1.500 op. Verder besteed je dat bedrag aan eten en drinken, kleding, lidmaatschappen van verenigingen, vakanties en nog veel meer.

Wat draagt de overheid bij?
De overheid betaalt nog steeds een beetje mee aan de opvoeding van jouw kind. De hoogte van de kinderbijslag is afhankelijk van de leeftijd van het kind en ligt op dit moment tussen circa 270 en 385 euro per kwartaal (2023).

Daarnaast kun je in aanmerking komen voor het kindgebonden budget. De hoogte daarvan is afhankelijk van het aantal kinderen, hun leeftijd, jouw gezinsinkomen en je eventuele vermogen.

Ook kun je een kinderopvangtoeslag aanvragen. Deze toeslag geldt niet alleen voor de kinderopvang, maar ook voor de naschoolse en buitenschoolse opvang tijdens de basisschool. De hoogte van deze toeslag hangt af van het aantal kinderen en je inkomen.

De actuele bedragen van alle regelingen vindt je bij de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank.

De juiste keuzes
Van de geboorte tot aan een betaalde baan ben je gemiddeld aan een kind zo’n € 100.000 kwijt. Een gecertificeerd financieel planner met het CFP-keurmerk verplaatst zich in jouw situatie en helpt je om de keuzes te maken die bij het leven van jou en jouw kinderen passen.

Zie ook

Kinderopvangtoeslag
Sparen voor je kinderen

Vind een financieel planner