Kinderopvangtoeslag

Met de kinderopvangtoeslag draagt de overheid bij in de kosten die je maakt voor kinderopvang.
Om hiervoor in aanmerking te komen stelt de overheid diverse voorwaarden:

  • je moet de Nederlandse nationaliteit hebben of een geldige verblijfsvergunning
  • je moet werken dan wel deelnemen aan een traject naar werk toe óf een studie of inburgeringscursus volgen
  • je hebt een schriftelijk contract met een geregistreerde kinderopvang
  • je krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage of je bent in belangrijke mate verantwoordelijk voor het onderhoud van jouw kind
  • je kind staat ingeschreven op jouw woonadres
  • je betaalt een deel van de kosten van de opvang zelf
  • je kind mag nog niet naar het voortgezet onderwijs gaan.

Hoeveel kinderopvangtoeslag krijg je?
Bij het bepalen van de hoogte van de kinderopvangtoeslag kijkt de Belastingdienst naar je inkomen en daarnaast naar de werkuren van de partner die het minste werkt.

Vervolgens wordt de toeslag berekend aan de hand van een maximaal uurtarief. Dat is circa € 9,- voor dagopvang, voor buitenschoolse opvang ruim € 7,-. Voor opvang bij een gastouder geldt voor zowel dagopvang als buitenschoolse opvang een maximum van ruim € 6,-. Dit tarief wordt elk jaar aangepast. Voor elk kind heb je recht op maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag per maand.

Bij de Belastingdienst kun je controleren of je recht hebt op de kinderopvangtoeslag en de hoogte ervan berekenen, je kunt daar ook de kinderopvangtoeslag aanvragen.

Heb je als ondernemer ook recht op kinderopvangtoeslag?
Ook als ondernemer kun je de kinderopvangtoeslag aanvragen. Daarvoor maak je vooraf een schatting van het aantal uren dat je elk jaar in je bedrijf steekt. Ook als je onbezoldigd meewerkt in de zaak van je partner, kun je in aanmerking komen voor de toeslag.

De juiste keuzes
De kinderopvangtoeslag is maar een van de aspecten rond de opvoeding van je kind die effect hebben op jouw inkomen. Een gecertificeerd financieel planner met het CFP-keurmerk verplaatst zich in jouw situatie en helpt je om de keuzes te maken die bij het leven van jou en jouw kinderen passen.