Mijn Pensioenoverzicht

Wat ziet u op Mijn Pensioenoverzicht en wat niet?
Mijn Pensioenoverzicht is een handige website waarop u snel kunt zien hoeveel AOW,  werknemerspensioen en eventueel nabestaandenpensioen of partnerpensioen u hebt opgebouwd. De website is een initiatief van de Stichting Pensioenregister en bundelt de informatie van verschillende pensioenuitvoerders. Bij pensioenbreuk  hebt u zo toch al uw opgebouwde pensioenrechten op een rij.

De website kwam tot stand na de invoering van de Wet pensioencommunicatie. Deze wet schrijft voor dat pensioeninformatie beter moet aansluiten op de behoeften van u als pensioendeelnemer. De belangrijkste consequentie daarvan is Pensioen 1-2-3, een richtlijn voor pensioeninformatie die inmiddels verplicht is voor alle pensioenuitvoerders. Pensioen 1-2-3 wil zeggen dat u de informatie in lagen krijgt aangeboden: eerst op hoofdlijnen (1), daarna een toelichting op de hoofdlijnen (2) en tot slot een gedetailleerde toelichting (3).

 

Toch niet het complete beeld op Mijn Pensioenoverzicht
Uw inkomen na pensionering berust op drie pijlers: AOW, pensioen en het vermogen dat u zelf hebt opgebouwd. Op Mijn Pensioenoverzicht vindt u alleen de eerste twee terug.

Ook ziet u daar of u een pensioenregeling (of pensioenregelingen) hebt die gebaseerd isop een uitkeringsovereenkomst of een premieovereenkomst. Een uitkeringsovereenkomst wil zeggen dat u straks elke maand een bedrag krijgt op basis van uw middelloon of eindloon. Als u een premieovereenkomst bent aangegaan, koopt u uit de gestorte premies een uitkering.

Op Mijn Pensioenoverzicht vindt u bovendien wat uw toekomstige koopkracht is voor de pensioenuitkering(en) die u straks ontvangt. Omdat moeilijk is te voorspellen hoe de inflatie zich ontwikkelt, geeft Mijn Pensioenoverzicht een pessimistisch, neutraal en optimistisch scenario.

 

Geen lijfrente of banksparen op Mijn Pensioenoverzicht
Alles wat u zelf opzijzet voor de periode na uw pensionering, vindt u niet terug op Mijn Pensioenoverzicht. Denk aan een lijfrenteverzekering of een spaarplan  dat u bij een bank of verzekeraar hebt ondergebracht. Van hen krijgt u afzonderlijke jaaroverzichten.

Ook uw overige bezittingen, zoals uw huis, spelen een rol in het bepalen van uw koopkracht voor later. Als u bijvoorbeeld uw hypotheek hebt afgelost voordat u met pensioen gaat, scheelt dat aanzienlijk in uw maandlasten. Bovendien hebt u na uw pensioen minder voordeel van de hypotheekrenteaftrek, omdat u dan in een lager belastingtarief valt.

 

De juiste keuzes
Een blik op Mijn Pensioenoverzicht is nooit voldoende voor een totaaloverzicht over uw financiële situatie. Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-keurmerk verplaatst zich in uw situatie en helpt u om de keuzes te maken die bij uw leven passen.