Nettopensioen en nettolijfrente

Van belang voor iedereen met een inkomen boven € 100.000
Verdient u meer dan € 100.000? Dan mag u sinds een paar jaar niet meer ongehinderd pensioen opbouwen over het deel van uw salaris boven € 100.000. Als tegemoetkoming zijn er twee nieuwe pensioenvormen geïntroduceerd: nettopensioen en nettolijfrente. Uw werkgever kan deze regelingen aanbieden, maar u hoeft er niet aan mee te doen.

 

Wat hebt u aan nettopensioen en nettolijfrente?
De inleg in deze twee spaarvormen kunt u niet van uw inkomen voor de belasting aftrekken, maar ze hebben wel een ander pluspunt: zolang het duidelijk is dat u het geld gebruikt voor uw oude dag, hoeft u er geen vermogensrendementsheffing over te betalen. Dat moet wel als u normaal spaart in box 3.

 

Wat is het verschil tussen nettopensioen en nettolijfrente?
Het nettopensioen wordt uitgevoerd door pensioenfondsen en verzekeraars, de nettolijfrente wordt aangeboden door verzekeraars en banken. In beide vormen kunt u elk jaar maximaal 1,875% van het brutomiddelloon inleggen. De uitkering is belastingvrij.

 

En als uw werkgever meebetaalt?
Ook voor werkgevers is de regeling niet verplicht. Maar als ze hem aanbieden, mogen ze ook een bijdrage leveren aan uw pensioen. Die bijdrage moet dan wel naar rato worden uitgekeerd aan de werknemers in dezelfde omstandigheden die niet meedoen aan de regeling. Deze werkgeversbijdrage wordt dan uitbetaald als brutoloon.

 

Geldt de versobering ook voor uw nabestaanden?
Niet alleen uw eigen pensioenopbouw kan alleen nog tot € 100.000 ongehinderd plaatsvinden, dat geldt ook voor een nabestaandenpensioen. Als u dit nadeel teniet wilt doen, kunt een (aanvullende) overlijdensrisicoverzekering sluiten. Afhankelijk van uw leeftijd kan dat wel met een medische keuring gepaard gaan en mogelijk een hogere premie.

 

De juiste keuzes
Een nettopensioen of nettolijfrente kan aantrekkelijk zijn, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Veel hangt af van uw overige vermogen en hoeveel u straks aan inkomsten nodig denkt te hebben. Ook een andere manier van vermogensopbouw kan beter bij u passen. Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-keurmerk verplaatst zich in uw situatie en helpt u om de keuzes te maken die bij uw leven passen.