Lijfrente of banksparen?

Twee interessante manieren om uw pensioen mee aan te vullen
Een lijfrente is een manier om nu fiscaalvriendelijk te sparen voor later. De premie die u nu betaalt, voert u op als aftrekpost. Pas over de uitkering betaalt u belasting (na uw pensioendatum is dat doorgaans een lager tarief). Een andere manier is (bank)sparen voor uw pensioen. Dit werkt fiscaal hetzelfde als een lijfrente maar u spaart hiervoor op een bankrekening en niet middels een verzekering.

 

Waarom lijfrente?
Een pensioen opbouwen met lijfrente is aantrekkelijk vanwege de fiscale aftrekbaarheid van de premie – onder voorwaarden weliswaar, want alleen uw jaarruimte en reserveringsruimte  zijn aftrekbaar. Daar staat tegenover dat de lijfrente vast staat tot aan uw pensioenleeftijd. Met het geld dat dan vrijvalt, koopt u een lijfrente-uitkering: een maandelijks bedrag dat als (aanvulling op) uw pensioen dient.

Over de uitkering betaalt u circa tussen de 18,65% en 52% belasting, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Daarmee wordt duidelijk dat een lijfrente vooral interessant is als u er een niet al te hoog pensioen mee opbouwt. Met een hoog pensioen via lijfrente komt u immers opnieuw in de belastingschijf van circa 52% terecht, zodat het belastingvoordeel verwaarloosbaar is. Toch kan dit in sommige gevallen een oplossing zijn. Met deskundige hulp kunt u ontdekken of dat ook voor u geldt.

 

Of toch banksparen?
Een alternatieve manier van bouwen aan uw pensioen is banksparen. Daarmee bouwt u vermogen voor later op in box 1.. Banksparen is een simpele manier van geld opzijzetten voor later: het is niets anders dan geld storten op een geblokkeerde rekening. Het eindbedrag wordt uitgekeerd als een uitkering uit een bankspaarproduct. of een lijfrente.

Er is één verschil met een lijfrenteverzekering: de uitkeringstermijn is bij banksparen minimaal 20 jaar. Als u ouder wordt, is het geld op en hebt u geen aanvullend pensioen meer. Komt u eerder te overlijden, dan wordt het restant (onder voorwaarden) wel aan uw nabestaanden uitgekeerd.

 

De juiste keuzes
Lijfrente is een interessante manier om uw pensioen mee aan te vullen. Maar dat geldt ook voor banksparen. Wat past er bij u? Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-keurmerk verplaatst zich in uw situatie en helpt u om de keuzes te maken die bij uw leven passen.