Lijfrente of banksparen

Twee interessante manieren om je pensioen mee aan te vullen
Een lijfrente is een manier om nu fiscaalvriendelijk te sparen voor later. De premie die je nu betaalt, voer je op als aftrekpost. Pas over de uitkering betaal je belasting (na je pensioendatum is dat doorgaans een lager tarief). Een andere manier is (bank)sparen voor je pensioen. Dit werkt fiscaal hetzelfde als een lijfrente maar je spaart hiervoor op een bankrekening en niet middels een verzekering.

Waarom lijfrente?
Een pensioen opbouwen met lijfrente is aantrekkelijk vanwege de fiscale aftrekbaarheid van de premie – onder voorwaarden weliswaar, want alleen je jaarruimte en reserveringsruimte zijn aftrekbaar. Daar staat tegenover dat de lijfrente ‘geparkeerd’ staat tot aan je pensioenleeftijd. Met het geld dat dan vrijvalt, koop je een lijfrente-uitkering: een maandelijks bedrag dat als (aanvulling op) je pensioen dient. Jaarruimte is het benutten van het tekort aan pensioenopbouw in het voorgaande jaar, reserveringsruimte gaat verder terug en corrigeert als het ware tekort aan pensioenopbouw in een groot aantal voorgaande jaren.

Over de uitkering betaal je in box-1 inkomstenbelasting, afhankelijk van de hoogte van je inkomen. Daarmee wordt duidelijk dat een lijfrente vooral interessant is als je er een niet al te hoog pensioen mee opbouwt. Met een hoog pensioen via lijfrente zou je in de hoogste schijf van box-1 inkomstenbelasting terecht kunnen komen (in 2023 is dat 49,5%).

Of toch banksparen?
Een alternatieve manier van bouwen aan je pensioen is banksparen. Daarmee bouw je vermogen voor later op in box 1.Banksparen is een simpele manier van geld opzijzetten voor later: het is niets anders dan geld storten op een geblokkeerde rekening. Het eindbedrag wordt uitgekeerd als een uitkering uit een bankspaarproduct.

Er is één verschil met een lijfrenteverzekering: de uitkeringstermijn is bij banksparen minimaal 20 jaar. Als je ouder wordt, is het geld op en heb je geen aanvullend pensioen meer. Kom je eerder te overlijden, dan wordt het restant (onder voorwaarden) wel aan je nabestaanden uitgekeerd.