Jaarruimte en reserveringsruimte

Hoeveel vrije jaarruimte hebt u nog?
De regels voor het benutten van jaarruimte worden versoberd, ondanks het feit dat de overheid burgers stimuleert om voor hun pensioen te sparen. Niet alleen de jaarruimte staat onder druk, maar ook de oudedagsreserve voor ondernemers. De tijd is dus aangebroken om uw vrije jaarruimte maximaal in te zetten.

 

Wat is jaarruimte precies?
Als u een pensioentekort hebt, mag u een bepaald deel van uw brutosalaris gebruiken om fiscaalvriendelijk bij te sparen voor uw pensioen. Dat deel heet de jaarruimte. U kunt het bedrag van deze jaarruimte benutten voor een lijfrente of banksparen. Daarbij maakt het niet uit of u deelneemt aan een pensioenregeling of niet.

 

Hoe mag u de jaarruimte gebruiken?
U mag de jaarruimte gebruiken tot acht jaar nadat hij is ontstaan. Alle jaarruimte die u niet meteen gebruikt, heet reserveringsruimte. Als u in voorgaande jaren weinig tot niets hebt ingelegd in een pensioenvoorziening, hebt u vrijwel zeker veel reserveringsruimte. U mag de jaarruimte plus reserveringsruimte in één keer inzetten of gespreid over enkele jaren – wat fiscaal voor u het gunstigste is.

 

Hoe hoog is uw jaarruimte?
Uw jaarruimte komt via een ingewikkelde berekening tot stand. De Belastingdienst biedt daar een rekenhulp voor. U kunt het ook laten uitrekenen tijdens een financieel adviesgesprek.

 

De juiste keuzes
Weet u niet hoeveel jaarruimte en reserveringsruimte u tot uw beschikking hebt? En bent u benieuwd hoe een lijfrente of banksparen optimaal kan bijdragen aan uw pensioen? Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-keurmerk verplaatst zich in uw situatie en helpt u om de keuzes te maken die bij uw leven passen.