Hoogte AOW

De rol van de AOW in uw totale inkomenssituatie
De hoogte van uw AOW-uitkering hangt van diverse zaken af. En dat heeft weer effect op uw totale inkomenssituatie na uw pensionering.

 

Wat is de hoogte van een AOW-uitkering?
De AOW-uitkering is een afgeleide van het nettominimumloon. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de inflatie – en dat geldt dus ook voor de AOW-uitkering. Vervolgens hangt het van uw thuissituatie af hoeveel u krijgt:

  • alleenstaand: 70% van het nettominimumloon
  • getrouwd of samenwonend: 50% van het nettominimumloon

Bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vindt u de precieze bedragen.

 

Wat is de AOW-franchise?
Iedereen die een pensioen ontvangt, heeft de AOW als basis. Uw pensioen is namelijk een aanvulling op de AOW. Daarom is er een AOW-franchise. Dat is het deel van uw salaris waarover u geen pensioen hoeft op te bouwen.

Omdat u als gepensioneerde minder inkomstenbelasting betaalt in de eerste twee tariefschijven, hoeft u bruto minder te ontvangen om netto hetzelfde inkomen te hebben. Daarom hoeft uw pensioen maar 70% van uw salaris te zijn. Omdat de AOW 70% van de AOW-franchise bedraagt, bouwt u dus over 10/7 van uw AOW geen pensioen op.

 

Is de AOW-uitkering hoog genoeg voor later?
De een kan wel rondkomen van een AOW-uitkering, voor de ander is die onvoldoende. Een pensioenregeling kan voor aanvullende inkomsten zorgen, maar bijvoorbeeld ook een lijfrente.
Feit blijft wel dat als u nu nog geen AOW-uitkering ontvangt, u die straks niet meer vanaf uw 65e zult krijgen. Als u na 1 januari 1955 bent geboren, is het zelfs onduidelijk wanneer dan wel. Voorzorgsmaatregelen zijn daarom verstandig als u zich wilt indekken tegen het dreigende inkomensverlies door de opschuivende AOW-leeftijd.

 

De juiste keuzes
Na uw pensioen verandert er heel wat aan uw inkomenssituatie. De veranderende AOW heeft daar ook effect op. Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-keurmerk verplaatst zich in uw situatie en helpt u om de keuzes te maken die bij uw leven passen.