AOW-leeftijd

Wat gebeurt er nu de AOW-leeftijd blijft stijgen?
Sinds 2013 wordt de AOW-leeftijd in stappen verhoogd. In 2018 moet die 66 jaar zijn, in 2021 67 jaar. In 2022 wordt de laatste stap gezet: 67 jaar en 3 maanden. Daarna bepaalt de levensverwachting wat de AOW-leeftijd is. Misschien gaat de AOW-leeftijd dan wel naar de 70 toe.

 

Uw geboortedatum Uw AOW-leeftijd
na 30 juni 1951 en voor 1 april 1952 65 + 9 maanden
na 31 maart 1952 en voor 1 januari 1953 66
na 31 december 1952 en voor 1 september 1953 66 + 4 maanden
na 31 augustus 1953 en voor 1 mei 1954 66 + 8 maanden
na 30 april 1954 en voor 1 januari 1955 67
na 1 januari 1955 minimaal 67

 

 

Wat zijn de gevolgen voor uw pensioen?
Door de hogere AOW-leeftijd moet u niet alleen langer doorwerken. De opschuivende grens heeft ook gevolgen voor uw pensioen. De overheid heeft namelijk tegelijk enkele fiscale versoberingen doorgevoerd.

Zo is het percentage van uw salaris omlaag dat u mag inleggen voor uw pensioen gedaald: van maximaal 2,25% naar 1,875%. Als u langer dan twee jaar te gaan hebt voor uw pensioen, ontvangt u door deze maatregel een lager pensioen. Als uw pensioenopbouw nog maar net is begonnen, kan uw pensioenuitkering al gauw zo’n 20% lager uitvallen dan voorheen.

Hebt u een inkomen boven € 100.000? Voor het deel boven € 100.000 mag u voortaan alleen via een lijfrente pensioen opbouwen tot het nieuwe maximum van 1,875% van uw brutosalaris. Daarvoor zijn twee nieuwe spaarmogelijkheden geïntroduceerd: nettopensioen en nettolijfrente.
Daarnaast is de vrije jaarruimte voor een aanvullend pensioen (bijvoorbeeld via een lijfrente of banksparen) verkleind. De jaarruimte is het bedrag dat u fiscaal gunstig mag sparen als u in een bepaald te weinig pensioen hebt opgebouwd.

 

De juiste keuzes
Door de verhoging van de AOW-leeftijd en de versobering van fiscale pensioenfaciliteiten is de vraag gerechtvaardigd of u straks wel genoeg pensioen hebt. Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-keurmerk verplaatst zich in uw situatie en helpt u om de keuzes te maken die bij uw leven passen.