Bedrijfsvorm

Welke rechtsvorm kiest u voor uw eigen bedrijf?
Voordat u met uw eigen bedrijf begint, staat u voor een belangrijke vraag: welke rechtsvorm kiest u voor uw onderneming? Een bv of vof? Of toch gewoon als eenmanszaak beginnen?

 

Uit welke vormen kunt u kiezen?
Er zijn drie hoofdvormen voor de manier waarop u uw onderneming in een rechtsvorm giet: een besloten vennootschap (bv), een vennootschap onder firma (vof) en een eenmanszaak. U kiest voor een bv of vof als u met een of meer compagnons een bedrijf begint. Als u alleen gaat ondernemen, kunt u het bij een eenmanszaak laten, zoals de meeste zzp’ers doen. Maar ook in uw eentje kunt u een bv beginnen.

 

Wat zijn de verschillen tussen een bv en een vof/eenmanszaak?
Of u alleen of met anderen gaat ondernemen, is niet de enige kwestie die bepalend is in de keuze voor een bedrijfsvorm. Zo zijn er grote juridische en fiscale verschillen tussen een bv enerzijds en een vof of eenmanszaak anderzijds.

Met een bv richt u een eigen rechtspersoon op. Uw persoonlijke financiële aansprakelijkheid is dan beperkt. Pas als onbehoorlijk bestuur kan worden aangetoond, kunt u privé aansprakelijk worden gesteld voor een faillissement.

Met een vof of eenmanszaak kunt u als ondernemer altijd persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor eventuele bedrijfsverliezen.

In een bv kent u zichzelf als directeur-grootaandeelhouder een salaris toe. Over dit salaris betaalt u inkomstenbelasting. Daarnaast kan een bv uit  de winst dividend uitkeren. Over de winst van de onderneming heft de fiscus 20% of 25% vennootschapsbelasting – in veruit de meeste gevallen lager dan het hoogste tarief voor de inkomstenbelasting.

In een vof of eenmanszaak wordt uw winst uit onderneming rechtstreeks als inkomen in box 1 belast. Wel kunt u gebruikmaken van diverse regelingen, zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en meewerkaftrek. Uw winst voor belasting is dan lager dan uw nettowinst.

 

Wanneer is een bv gunstiger?
Puur fiscaal gezien is een bv pas voordeliger als u elk jaar meer dan tussen € 100.000 tot € 150.000 winst boekt. Toch kan ook bij een lagere winst de beperkte aansprakelijkheid voor de bestuurders de doorslag geven voor een bv, zeker in een onderneming waarin de financiële risico’s groot zijn.

Ook kan op een gegeven moment de behoefte ontstaan om een holdingmaatschappij op te richten. Of wellicht wilt u onroerend goed in een aparte juridische entiteit  onderbrengen.

 

Waarom toch een vof of eenmanszaak?
Als u de enige werknemer in een bv bent, is het maar de vraag of een bv altijd de beste bescherming is van uw rechtspositie. Soms kan een beroepsaansprakelijkheidsverzekering een betere oplossing zijn. Die kunt u altijd afsluiten, of u nu werkt in een bv, vof of eenmanszaak.

Als u geen grote financiële risico’s loopt, ligt een start als eenmanszaak het meest voor de hand. Pas als uw bedrijf groeit en de bedrijfsvoering ingewikkelder wordt, kan het tijd worden om de overstap te maken naar een vof (als u het niet meer alleen aankunt) of een bv (als de financiële risico’s of de winst te groot worden).

 

De juiste keuzes
Uw ‘levenslijn’ als ondernemer bepaalt vaak wat de beste keuze is als het gaat om de bedrijfsvorm van uw onderneming. Uw markt kan veranderen, net als uw ambitie. Daarom is het van belang om uw bedrijf en de financiële huishouding daarvan voortdurend te laten monitoren. Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-keurmerk verplaatst zich in uw situatie en helpt u om de keuzes te maken die bij uw leven en uw bedrijf passen.