Bedrijf starten

Hoe goed bent u voorbereid op uw eigen bedrijf?
Het aantal inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Steeds meer Nederlanders beginnen een eigen bedrijf. De flexibilisering van de arbeidsmarkt is een van de redenen – veel oud-werknemers moesten bijna wel – maar los daarvan lijkt de ondernemingszin in Nederland flink te zijn toegenomen.

Wilt u ook een eigen bedrijf starten? Vergeet dan niet dat een goede voorbereiding het halve werk is.

 

Hebt u een ondernemingsplan?
Een goedlopend bedrijf draait om meer dan een goed idee. Om dat idee bouwt u namelijk een plan. In dit ondernemingsplan beschrijft u alle facetten van uw idee en uw bedrijfsvoering – niet alleen wát u gaat doen, maar vooral hóe. Hoe ziet uw markt en de concurrentie eruit? Welke bedrijfsvorm kiest u? Hebt u financiering nodig en zo ja, in welke vorm?
Uit die antwoorden vloeien weer nieuwe vragen voort. Hebt u een pand nodig of kunt u vanuit huis werken? Zijn er vergunningen noodzakelijk? Gaat u personeel aannemen? Hebt u iemand voor de administratie? En last but not least: welk inkomen denkt u voor uzelf aan uw bedrijf te kunnen onttrekken?

 

Hoe komt u aan geld om te starten en intussen te leven?
In een iets aantrekkende economie zal een eigen bedrijf starten wellicht iets eenvoudiger zijn dan in de crisisjaren. Toch hebt u met vele concurrenten te maken: het aantal nieuwe inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel was nog nooit zo hoog. Dat maakt het wellicht lastig om zakelijk krediet te krijgen. Crowdfunding kan dan een alternatief zijn. Ook zijn er diverse subsidieregelingen van de overheid. En wellicht kunt u gebruikmaken van uw spaargeld en beleggingen of de overwaarde op uw huis.

Als uw onderneming niet meteen (voldoende) winst maakt, is het daarnaast de vraag hoe u intussen in uw inkomen voorziet. Voor startende ondernemers die een inkomen onder bijstandsniveau uit hun bedrijf halen, is het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ) in het leven geroepen. Deze regeling is onder voorwaarden drie jaar voor u beschikbaar. Een andere mogelijkheid is om via de sociale dienst van uw gemeente een lening af te sluiten. Deze bedraagt maximaal ruim € 35.000.

 

Van welke fiscale stimuleringsregelingen kunt u gebruikmaken?
De financiële kant van uw onderneming kan niet zonder de fiscale aspecten. Voor u als startende ondernemer zijn er diverse regelingen waarvan u kunt profiteren, zoals de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek. Daardoor betaalt u minder belasting dan wanneer u een werknemer in loondienst bent. Als uw partner in het bedrijf meewerkt, kan die ook nog in aanmerking komen voor de meewerkaftrek.

 

De juiste keuzes
Bij de start van een onderneming hangen vele beslissingen met elkaar samen. Hoe brengt u uw persoonlijke en bedrijfsmatige financiën bij elkaar? Welke financieringsopties, fiscale mogelijkheden en overheidsregelingen zijn er? En is het eigenlijk wel verstandig om een eigen bedrijf te beginnen? Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-keurmerk verplaatst zich in uw situatie en helpt u om de keuzes te maken die bij uw leven en uw bedrijf passen.