Accountant en financieel planner

Kunnen accountant en financieel planner een goed team vormen?
Veel ondernemers nemen voor (een groot deel van) hun financiële zaken een accountant in de arm. Logisch, want lang niet iedereen met een eigen bedrijf leeft voor de cijfertjes. Tegelijk neemt het financieel bewustzijn onder ondernemers toe – en daarom nemen zij steeds vaker ook een financieel planner in de hand. Zou dat voor u ook een idee zijn?

 

Hoe vullen accountant en financieel planner elkaar aan?
De keuze om naast de accountant de hulp in te roepen van een financieel planner is heel begrijpelijk: het zijn allebei hooggeschoolde vakmensen en hun kennis en vaardigheden sluiten ook nog eens precies op elkaar aan. Want ook al zijn ze allebei financieel specialist, ze kijken elk met een andere blik naar dezelfde materie.

 

Wat is de blik van de accountant?
Velen zullen bij een accountant als eerste denken aan de boekhouding. In zekere zin is dat terecht, want een accountant heeft primair een controlerende functie vanuit de financieel-administratieve hoek. Toch heeft een accountant een breder werkveld: hij is bijvoorbeeld ook adviseur op het vlak van bedrijfsstrategie en budgettering.

Bij een accountant kunt u doorgaans voor de volgende zaken terecht:

 • (controle van de) boekhouding
 • jaarrekening
 • belastingaangiften en het duiden van de consequenties van belastingwetgeving op uw onderneming
 • advies over uw bedrijfsstructuur en de rechtsvorm van uw onderneming.

 

Wat is de blik van de financieel planner?
Een financieel planner kijkt naar uw financiën met de bril van vermogen en inkomen, nu en in uw latere leven, zowel privé als in uw hoedanigheid van ondernemer. Want een financieel planner ziet uw bedrijf vooral als deel van uw leven: uw bedrijf is niet alleen uw geesteskind en uw passie, het moet ook voor uw inkomen zorgen en uw oude dag veiligstellen. Als sparringpartner legt de financieel planner u dus steeds overwegingen voor die niet alleen uw bedrijf, maar ook u persoonlijk kunnen raken.

De financieel planner neemt als basis voor zijn werk de belangrijke gebeurtenissen in uw leven – van trouwen en kinderen krijgen tot met pensioen gaan. Het resultaat van die onderzoekende blik is een integraal financieel plan voor de toekomst.

Bij een financieel planner kunt u terecht voor:

 • bepalen van uw financiële doelen en ontdekken hoe u die het beste bereikt
 • inkomensplanning, voor nu en voor uw oude dag
 • vermogensopbouw en vermogensbewaking
 • ondernemingsplanning en bedrijfsovername
 • duiden van belangrijke gebeurtenissen in uw leven
 • budgettering
 • estate planning
 • beleggen en portefeuilleopbouw.

 

Kunnen uw accountant en een financieel planner samenwerken?
De accountant en financieel planner zijn allebei financiële vakmensen en spreken om die reden elkaars taal. Voor een optimale afstemming van uw zakelijke én persoonlijke financiën kunnen zij juist een goed team vormen.

 

De juiste keuzes
Een sparringpartner die uw zakelijke beslissingen met uw persoonlijke financiën weet te rijmen, kan een uitstekende aanvulling zijn op uw accountant. Maar werk dan wel samen met een financieel planner die gewaarborgde kwaliteit kan bieden. Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-keurmerk verplaatst zich in uw situatie en helpt u om de keuzes te maken die bij uw leven en uw bedrijf passen.