Spaarrekening

Een spaarrekening is een speciale bankrekening waarmee je geen betalingen aan derden mag doen. Je zet geld op zo’n spaarrekening en je mag alleen zelf geld storten of opnemen. Doorgaans krijg je rente op zo’n spaarrekening. Als de rente hoog staat, kan sparen een mooi en veilig rendement opleveren.

Maar ook bij een lage rente kan sparen nuttig zijn. Je hebt dan geld langs de zijlijn staan dat je meteen beschikbaar hebt als het nodig is. Als natuurlijk persoon (en ook in een aantal andere gevallen) val je onder het depositogarantiestelsel. Tot 100.000 euro per persoon, per bank, is je geld verzekerd tegen verlies. Je bent overigens vrij om geld te storten of op te nemen op de standaardspaarrekeningen. Er is geen vaste looptijd. Banken kunnen altijd speciale spaarrekeningen in het leven roepen met speciale voorwaarden die kunnen leiden tot een hogere renten. Kijk dus altijd naar de voorwaarden.

Heb je veel geld dat op een spaarrekening staat en je zou een mix kunnen maken van geld waarover je meteen zou willen beschikken en geld dat tijdelijk achter slot en grendel mag staan, dan kun je een mix maken van een spaarrekening en een spaardeposito. Kijk hierbij vooral ook naar mogelijke financiële tegenvallers die kunnen optreden (‘de wasmachine gaat kapot’) of wensen die je hebt (andere auto, hobby, noem maar op). Geld dat je bijvoorbeeld zes maanden niet nodig hebt of twee jaar, zou kunnen ‘verhuizen’ naar een spaardeposito.