Commissies en werkgroepen

Binnen Stichting FFP is een aantal commissies en werkgroepen actief om invulling te geven aan het bereiken van de geformuleerde doelstellingen. Zij bereiden voorstellen voor, die door het bestuur kunnen worden vastgesteld. Vervolgens neemt het bureau FFP de uitvoering op zich en zien de werkgroepen en commissies hierop toe.

Werkgroep Leerdoelen

 • Muriel Kamsma CFP® (voorzitter)
 • Jerry Aarts a.i. (secretaris)
 • Riemke Schut
 • Marcel van Kooten CFP®
 • Alieke Doornink
 • Ruan de Haas

Werkgroep Kwaliteit en Proces

 • Jan van ’t Hof CFP® (voorzitter)
 • Jerry Aarts a.i. (secretaris)
 • Erik Brouwer
 • Mark van de Weijer
 • Erwin Hom

Examencommissie

 • Robert Mantel
 • Jos Brauwers
 • Johan v.d. Belt
 • Jerry Aarts a.i. (secretaris)

Commissie van Toezicht
Commissie van Toezicht is een onafhankelijke commissie en belast met het toezicht op de naleving van de Gedragscode en het Reglement op het gebruik van het collectief merk; voorts behandelt zij alle zaken waarvoor zij in de reglementen van de stichting bevoegd is verklaard.

 • Mr. D. Wachter (voorzitter)
 • Mr. A. Schepen CFP®
 • Drs. M.J.J. van Hulten CFP®
 • Drs. H. Leverman
 • Mw. A.P.C. Middel CFP®

Het secretariaat van de Commissie van Toezicht is belegd bij mevrouw mr. drs. E.E. (Liesbeth) Rippen (commissievantoezicht@ffp.nl).

U kunt ook gebruik maken van het klachtenformulier, deze wordt direct doorgezonden naar het secretariaat.

Raad van Beroep
De Raad van Beroep is een onafhankelijke commissie en belast met de behandeling van een beroep tegen een beslissing van de Commissie van Toezicht over een klacht inzake overtreding van de Gedragscode FFP. Het secretariaat van de Raad van Beroep is gevestigd bij het secretariaat van de stichting dat zorgt voor doorzending van de stukken.

 • • Mevr. Mr. M.C.J. Peters (voorzitter a.i.)
  • Mr. A.J.M. Reijns
  • Dhr. G.J.M. Reyners MFP CFP®

Uitspraken CvT/RvB